Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Płaszewko działka nr 73/2 Działka o powierzchni o 0,1001 ha przeznaczona na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zapisana w księdze wieczystej Nr 4374.

GG-7222/ 113-8/ 2004-6

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 17.01.2005 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 17.01.2005 roku do 07.02.2005 roku)Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki przeznaczonej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, położonej w miejscowości Płaszewko, zapisanej w księdze wieczystej Nr 4374.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wadium w złotych

1 73/2 0,1001 9.530,00 960,00

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność.
Na działkę opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można się zapoznać przed przetargiem.
Wpłata wadium jest równoznaczna z faktem zapoznania się z decyzją o warunkach zabudowy.
Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Na podstawie art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego oferent zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia działki wraz z podatkiem VAT liczonym od ceny nabycia działki.
Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi nabywca.
Wykazana nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki w zaokrągleniu w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium z podaniem numeru działki.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 marca 2006 roku przelewem na konto Gminy Słupsk: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
lub w kasie Urzędu do godz. 13.00.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu traci wadium.
Uczestnik przetargu powinien mieć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków i znać nr NIP. Wymienione dane potrzebne są do spisania protokółu z przetargu.

Dane osobowe z protokółu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2006 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:42