Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo działka nr 171/8 Działka o powierzchni 0,8120 ha przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr 35454.

GG-72241/ 51-9/ 2004-6

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 19.07.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 19.07.2004 roku do 09.08.2004 roku)Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w miejscowości Bierkowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35454.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wadium w złotych

1. 171/8 0,8120 41.641,00 4.170,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Działka jest przeznaczona do sprzedaży na własność.
Przed zawarciem aktu notarialnego oferent zobowiązany jest do wpłacenia całej ceny nabycia działki oraz podatku VAT w wysokości 22% liczonego od ceny nabycia działki. Oferent ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Na działkę opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z którą można się zapoznać przed przetargiem.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego wybudowania sieci technicznej. W przypadku wybudowania sieci przez nabywcę działki na własny koszt, odcinki położone w drodze zostaną przekazane nieodpłatnie do Gminy. W przypadku gdy Gmina będzie inwestorem niniejszej budowy – nabywca działki będzie partycypował w kosztach budowy.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 21 marca 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz.13.00.
Datą dokonania wpłaty wadium przelewem jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z decyzją o warunkach zabudowy jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu traci wadium.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, mieć dowód osobisty współmałżonka, mieć dowód wpłaty wadium, podpisane oświadczenie, znać nr NIP. Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2006 roku o godz. 14.20 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:43