Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Głobino (obręb Płaszewko) działka 115/11. Działka o powierzchni 4,7272 ha przeznaczona jest na cele rolne, zapisana w księdze wieczystej nr 45628.

GG-7222/ 74-7/ 2004-6

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 07.09.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 07.09.2004 roku do 28.09.2004 roku oraz przez wywieszenie w sołectwie Płaszewko) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki przeznaczonej na cele rolne, położonej w miejscowości Głobino (obręb Płaszewko), zapisanej w księdze wieczystej Nr 45628.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wadium w złotych

1 115/11 4,7272 28.370,00 2.840,00

Działka jest przeznaczona do sprzedaży na własność.
Nabycie nieruchomości zwolnione z opłat podatku VAT.
Nabywca pokrywa koszt wskazania granic działki.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz.592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu tej działki.
Nabywca zobowiązany jest, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne Dz.U. z 2001 roku nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami), do zapewnienia swobodnego dostępu do wody.

Przed zawarciem aktu notarialnego oferent zobowiązany jest do wpłacenia całej zaoferowanej w przetargu kwoty za działkę. Oferent ponosi również (oprócz kosztów wskazania granic działki) koszty opłat notarialnych i sądowych.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 21 marca 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.
Datą dokonania wpłaty wadium przelewem jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu traci wadium.

Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym mieć dowód osobisty współmałżonka, mieć dowód wpłaty wadium i znać nr NIP. Wymienione dane potrzebne są do spisania protokółu z przetargu.
Dane osobowe z protokółu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2006 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:44