Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo działka nr 183/4. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność w przetargu ustnym ograniczonym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działka może być przeznaczona pod zabudowę.

GG- 7222/ 62-2/ 2005-6

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.11.2005 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 16.11.2005 roku do 07.12.2005 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 16.11.2005 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nie zabudowanej działki położonej w miejscowości Bierkowo zapisanej w księdze wieczystej Nr 4404.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wysokość wpłaty wadium w złotych

1. 183/4 0,2867 25.370,00 2 540,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działka może być przeznaczona pod zabudowę.
Ograniczenie przetargu polega na dopuszczeniu do przetargu na sprzedaż działki nr 183/4 właścicieli przyległych nieruchomości nr 183/3, 183/2, 182/1, 182/2, 184/9, 184/5 w Bierkowie. Do działki nie ma dojazdu.

Na podstawie art. 2 ust.6 i art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie warunku ograniczenia i wpłacenie wymaganego wadium na działkę.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też roszczeniami osób trzecich.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU. z 2003 roku, nr 64 , poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości, działającej na rzecz Skarbu Państwa.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowód osobisty współmałżonka, znać Nr NIP. Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic działki i przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2006 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:47