Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gałęzinowo działki nr 91/14 i 91/15. Działki zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniają warunki działek przeznaczonych na cele budowlane, zapisane są w księdze wieczystej Nr 35567.

GG-7222/ 51-15/ 2004-6

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 10.08.2004 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 10.08.2004 roku do 31.08.2004 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek, które zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniają warunki działek przeznaczonych na cele budowlane, położone w miejscowości Gałęzinowo, zapisanych w księdze wieczystej Nr 35567.

Lp. Nr działki Pow. działki w ha Cena wywoławcza działki w złotych Wadium w złotych

1 91/14 0,0927 8.800,00 880,00
2 91/15 0,0946 9.000,00 900,00

Działki są przeznaczone do sprzedaży na własność. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego wybudowania sieci technicznej. W przypadku wybudowania sieci przez nabywcę działki na własny koszt, odcinki położone w drodze zostaną przekazane nieodpłatnie do Gminy. W przypadku gdy Gmina będzie inwestorem niniejszej budowy – nabywca działki będzie partycypował w kosztach budowy.
Wpłata wadium jest równoznaczna z faktem zapoznania się z opinią urbanistyczną jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Ceny wywoławcze nie zawierają podatku VAT.

Na podstawie art. 2 ust. 6 i art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego oferent zobowiązany jest do wpłacenia kwoty w wysokości ceny nabycia działki oraz podatku VAT liczonego od ceny nabycia działki. Oferent ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Wykazane nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na określoną numerem działkę. Jeżeli chcemy brać udział w przetargu na dwie działki należy wpłacić na każdą wymagane wadium i podać numer działki.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 1 maja 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.
Datą dokonania wpłaty wadium przelewem jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia jego zamknięcia. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem osobistym i mieć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków i znać nr NIP. Wymienione dane potrzebne są do spisania protokółu z przetargu.
Dane osobowe z protokółu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2006 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 20:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 20:52