Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, elektrowni słonecznych i magazynów energii 2024-02-09 10:43
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych 2024-02-09 09:27
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zjazdu z ul. Gdańskiej 2024-02-09 09:25
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nabywania przez gminę gruntów pod inwestycje drogowe 2024-02-09 08:44
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania WOŚP 2024-02-07 13:06
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. linii kablowej elektroenergetycznej 450 kV HVDC Polska - Szwecja 2024-02-07 13:05
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej 2024-02-07 13:04
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopert dowodowych osób zmarłych 2024-02-07 13:03
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odpadów komunalnych 2024-01-31 11:34
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udzielenia informacji w zakresie wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zakresu instalacji OZE (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie Gminy Słupsk 2024-01-31 11:01
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kierownictwa urzędu gminy 2024-01-31 10:57
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych kierownictwa urzędu 2024-01-24 13:54
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. cyberbezpieczeństwa 2024-01-24 13:51
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. farm wiatrowych i fotowoltanicznych 2024-01-24 13:47
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. młodzieżowej rady 2024-01-24 13:45
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy i środowiskowych uwarunkowaniach z zakresu instalacji OZE (elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe) na terenie Gminy Słupsk w odległości 5 km od działek 174/3; 174/10; 174/14 w obrębie Krępa 2024-01-24 10:36
dokument Wniosek o udostępnienie danych dot. remontu drogi między Głobinem a Dobieszewem 2024-01-24 10:34
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. outsourcingu w gminie 2024-01-24 10:33
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej 2024-01-22 12:50
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii planów budowy siłowni wiatrowych które powstaną w miejscowości Głobino m.in. na działkach nr 170/10, 170/9, 162/4 2024-01-22 12:47
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie gminy 2024-01-22 12:42
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych Wójta Gminy Słupsk 2023-12-18 08:59
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zespołu interdyscyplinarnego 2023-12-15 11:22
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupy, dostawy i montażu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej w Jezierzycach 2023-12-15 11:21
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kotów wolnożyjących 2023-12-14 18:27
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2023-12-14 12:47
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. MPZP 2023-12-13 13:20
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych Wójta Gminy Słupsk 2023-12-13 13:14
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. partnerstwa publiczno - prywatnego 2023-12-07 09:03
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustanowienia patrona jednostki samorządu 2023-12-06 10:08
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zajęcia pasa drogowego 2023-09-22 10:04
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. odpadów komunalnych 2023-09-22 10:01
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podsumowania preferencyjnej sprzedaży węgla 2023-08-31 11:30
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. procedowanych postępowań związanych z budową farm/elektrowni fotowoltaicznych 2023-03-07 13:14
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej 2023-03-01 12:36
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.obowiązku przeprowadzenia ewidencji oraz przeglądów stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich oraz natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z badaniem widoczności 2023-02-24 12:01
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wydanych decyzji w sprawie warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla instalacji fotowoltaicznych 2023-02-24 12:00
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opieki nad zwierzętami 2023-02-24 11:56
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zaplanowanego budżetu gminy na 2023 rok 2023-02-24 11:52
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zajęcia pasa drogowego 2023-02-24 11:46
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej 2023-02-23 12:15
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2022 roku 2023-02-01 10:59
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2022 roku 2023-02-01 10:57
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie posiadanego systemu informacji prawnej 2023-02-01 10:49
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie udostępnienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 2023-01-26 08:45
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. finansowania strategii adaptacyjnych gmin w reakcji na szoki zewnętrzne na przykładzie pandemii COVID-19 w latach 2020-2021 2023-01-26 08:43
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z OSP 2023-01-19 14:08
dokument Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. nabywania przez Gminę Słupsk nieruchomości 2023-01-17 09:48
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2023-01-17 09:46
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący uchwały krajobrazowej 2023-01-17 09:25
dokument Informacja publiczna dot. postępowań administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych dla elektrowni fotowoltaicznych, wiatrowych, biogazowni i magazynów energii. 2023-01-17 09:13
dokument Informacja publiczna dot. stanu ludności na 31.12.2022 2023-01-17 09:09