Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bydlino - działki pod zabudowę. Bydlino - działki o powierzchniach od 1247 m kw. do 2498 m kw przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową mieszkaniową z towarzyszącą funkcją usługową,

GG- 7222/ 1-5/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 06.01.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 06.01.2006 roku do 28.01.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 07.01.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie zabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej Nr 61706.


Lp. | Nr działki | Pow. działki w m2 | Cena wywoławcza działki w zł | Wysokość wadium w zł
1_____2/3___________8066___________________207 215,00___________________20 730,00
W/w działka stanowi teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej (50 U/M)

2_____2/14__________2498____________________66 497,00____________________6 650,00
3_____2/15__________1827____________________48 635,00____________________4 870,00
4_____2/16__________1299____________________34 579,00____________________3 460,00
5_____2/17__________1265____________________33 674,00____________________3 370,00
6_____2/18__________1273____________________33 887,00____________________3 390,00
7_____2/19__________1247____________________33 195,00____________________3 320,00
8_____2/20__________1355____________________36 070,00____________________3 610,00
9_____2/21__________1668____________________44 402,00____________________4 450,00

W/w działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną (33U/MN).


10____2/5___________1677____________________40 785,00____________________4 080,00
11____2/10__________1302____________________30 454,00____________________3 050,00
12____2/24__________1255____________________30 522,00____________________3 060,00
13____2/25__________1263____________________30 716,00____________________3 080,00
14____2/26__________1372____________________30 367,00____________________3 040,00
15____2/28__________1430____________________34 778,00____________________3 480,00
16____2/29__________1477____________________35 921,00____________________3 600,00
17____2/31__________1684____________________40 955,00____________________4 100,00

W/w działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (32 MN, 41 MN, 42 MN, 43 MN, 44 MN, 45 MN)

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonanie do działki przyłączy wodnego i kanalizacyjnego.
O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.
Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 26 lipca 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2006 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Mapa lokalizacyjna w załączniku:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:11