Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bydlino nieruchomość nr 24/10. Bydlino- nieruchomość o powierzchni 0,4107 ha.

GG-72241/ 18-1/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 01.07.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 01.07.2006 roku do 22.07.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 01.07.2006 roku)Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bydlino zapisanej w księdze wieczystej Nr 75434.

Lp.__Nr działki__Powierzchnia w ha__Cena wywoławcza w zł__Wysokość wadium w zł

1.____24/10_________0,4107____________47.399,00____________3.821,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Działka jest przeznaczona do sprzedaży na własność.
Według miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, część powierzchni działki nr 24/10 w Bydlinie ca 0,2000 ha może być przeznaczona na teren magazynów i składów, a część powierzchni 0,2107 ha stanowi teren zieleni izolacyjnej.
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) zwolnienie z podatku VAT dotyczy sprzedaży terenów nie zabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W świetle wyżej wskazanego przepisu sprzedaży działki nr 24/10 w części tj. 0,2000 ha będzie opodatkowana podatkiem VAT (bo jest przeznaczona pod zabudowę). Natomiast powierzchnia działki 0,2107 ha - (zwolnienie) korzysta z ustawowego zwolnienia zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami prawa.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 1300.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 6 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:18