Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Głobino- działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Głobino- działki o powierzchniach od 923 m kw. do 1723 m kw.

GG- 7222/ 12-3/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.05.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 09.05.2006 roku do 03.06.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 13.05.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Głobino, zapisanych w księdze wieczystej Nr 80368.

Lp.__Nr działki__Powierzchnia w m2__Cena wywoławcza w zł__Wysokość wadium w zł
1_____156/5__________1437_______________28 740,00_______________2 880,00
2_____156/6__________1551_______________31 020,00_______________3 110,00
3_____156/7__________1819_______________36 380,00_______________3 640,00
4_____156/8__________1040_______________20 800,00_______________2 080,00
5_____156/9__________1026_______________20 520,00_______________2 060,00
6_____156/10_________1529_______________30 580,00_______________3 060,00
7_____156/13_________1000_______________20 000,00_______________2 000,00
8_____156/16_________1000_______________20.000,00_______________2 000,00
9_____156/19_________1000_______________20 000,00_______________2 000,00
10____156/20_________1723_______________34 460,00_______________3 450,00
11____156/21__________993_______________19 860,00_______________1 990,00
12____156/22_________1003_______________20 060,00_______________2 010,00
13____156/23_________1034_______________20 680,00_______________2 070,00
14____156/24_________1056_______________21 120,00_______________2 120,00
15____156/25__________923_______________18 460,00_______________1 850,00
16____156/26_________1082_______________21 640,00_______________2 170,00
17____156/27_________1290_______________25 800,00_______________2 580,00
18____156/28_________1084_______________21 680,00_______________2 170,00
19____156/29_________1417_______________28 340,00_______________2 840,00
20____156/30_________1222_______________24 440,00_______________2 450,00
21____156/31_________1068_______________21 360,00_______________2 140,00
22____156/32_________1234_______________24 680,00_______________2 470,00
23____156/33__________970_______________19 400,00_______________1 940,00
24____156/34_________1231_______________24 620,00_______________2 470,00

W/w. działki położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na którym nie dopuszcza się zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej.

Działki sprzedawane są na własność. Uzbrojone będą w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne.
O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę. Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Wadium należy wpłacić gotówką najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2006 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami
i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 6 września 2006 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Mapa lokalizacyjna w załączniku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:24