Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Redzikowo działka nr 5/8 . - PRZETARG WYCOFANY Działka nr 5/8 o pow. 2,9428 ha w cenie wywoławczej 525.290,00 złotych. Działka stanowi teren zabudowy obiektami handlowymi o powierzchni sprzedażnej większej niż 2 000 m2 lub alternatywnie magazynów, składów i centrów logistycznych. - PRZETARG WYCOFANY <

GG- 7222/ 46-2/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 09.05.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 28.07.2006 roku do 29.08.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 08.08.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, przeznaczonej pod zabudowę, położonej w miejscowości Redzikowo zapisanej w księdze wieczystej Nr 49754.

Lp. | Nr działki | Pow.dz.w ha | Cena wywoławcza w zł | Wysokość wadium
1______5/8__________2,9428_________525 290,00_____________55 530,00

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXI/221/2005 z dnia 30 marca 2005 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 99, poz. 2045 z dnia 19 października 2005 roku, ww. działka stanowi teren oznaczony jako 2UC/PS – teren zabudowy obiektami handlowymi o powierzchni sprzedażnej większej niż 2 000 m2 lub alternatywnie magazynów, składów i centrów logistycznych.
Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.
Działka będzie uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane do działki przyłącze wodne i kanalizacyjne. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego.
Działka sprzedawana jest na własność.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Cena wywoławcza działki nie zawiera podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych.
Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.
Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę.
Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 listopada 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód osobisty, dowód wpłaty wadium znać Nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

PRZETARG WYCOFANY

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:29