Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bierkowo działka nr 171/8. Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, bez zbrojenia.

GG-7222/ 51-16/ 2004-6

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 14.11.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Bierkowo w dniach od 14.11.2006 roku do 11.12.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 20.11.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonej w miejscowości Bierkowo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 35454.

Lp.--Nr działki---Pow. działki w ha---Cena wywoławcza działki w zł----Wadium w zł

1.---171/8--------0,8120-----------------64.960,00----------------------6.500,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Działka jest przeznaczona do sprzedaży na własność.
Na podstawie art. 2 ust.6 i art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.
Na teren działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy, z która można się zapoznać przed przetargiem. Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy działki można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego wybudowania sieci technicznej. W przypadku wybudowania sieci przez nabywcę działki na własny koszt, odcinki położone w drodze zostaną przekazane nieodpłatnie do Gminy. W przypadku gdy Gmina będzie inwestorem niniejszej budowy – nabywca działki będzie partycypował w kosztach budowy.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 stycznia 2006 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami zabudowy jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (DzU. z 2003 roku, nr 64, poz. 592) przysługuje prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej na rzecz Skarbu Państwa.
Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym, mieć dowód osobisty współmałżonka, mieć dowód wpłaty wadium, podpisane oświadczenie, znać nr NIP.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2006 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 03-04-2008 21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2008 21:56