Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pełnomocnika Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego Pana Jerzego Sajka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej dla obsługi projektowanych osiedli domów mieszkalnych w miejscowości Płaszewko, gmina Redzikowo", planowanego do realizacji w obrębie geodezyjnym Płaszewko oraz Głobino w Gminie Redzikowo. 2024-05-29 14:47
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 19/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 8 kwietnia 2024 r. (data wpływu 08.05.2024 r.), złożonego przez Pełnomocnika Słupskiego Związku Powiatowo - Gminnego Pana Jerzego Sajka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej dla obsługi projektowanych osiedli domów mieszkalnych w miejscowości Płaszewko, gmina Redzikowo", planowanego do realizacji w obrębie geodezyjnym Płaszewko oraz Głobino w Gminie Redzikowo. 2024-05-29 14:31
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Prezesa Zarządu MIRKO Sp. z o.o. Pana Bogusława Krasnoborskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa, rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ryb MIRKO Sp. zo.o. wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie Gminy Redzikowo. 2024-05-29 14:26
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 18/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 26 kwietnia 2024 r. (data wpływu 06.05.2024 r.), złożonego przez Prezesa Zarządu MIRKO Sp. z o.o. Pana Bogusława Krasnoborskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa zakładu przetwórstwa ryb MIRKO Sp. zo.o. wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji w obrębie Płaszewko w miejscowości Głobino w Gminie Redzikowo. 2024-05-29 14:23
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 17/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 11 kwietnia 2024 r. (data wpływu 18.04.2024 r.), złożonego przez Panią Magdalenę Dłubisz Prezesa Zarządu firmy "Steelcon" Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalno-technicznym oraz namiotowej hali magazynowej" planowanego do realizacji na działkach nr 46; 47; 48; 49; w obrębie geodezyjnym Warblewo w miejscowości Warblewo na terenie Gminy Redzikowo. 2024-05-28 13:49
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Szymona Koseskiego Prezesa Zarządu firmy MARKOS Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowie hali montażu i wyposażenia jednostek pływających z pomieszczeniem z basenem do testów łodzi oraz z zapleczem biurowo-socjalno-technicznym" planowanego do realizacji na działkach nr 115/28; 115/33; 115/34; 578/3 i 578/9 w obrębie geodezyjnym Płaszewko w miejscowości Głobino na terenie Gminy Redzikowo. 2024-05-28 12:17
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 16/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 23 kwietnia 2024 r. (data wpływu 24.04.2024 r.), złożonego przez Pana Szymona Koseskiego Prezesa Zarządu firmy MARKOS Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie hali montażu i wyposażenia jednostek pływających z pomieszczeniem z basenem do testów łodzi oraz z zapleczem biurowo-socjalno-technicznym". 2024-05-28 12:15
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2024 roku Wójt Gminy Redzikowo wydał postanowienie znak OS.6220.3.8.2024 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez RP GLOBAL OZE XVII Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 15/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. 2024-05-27 15:02
dokument Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.16.11.2023 z dnia 24.05.2024 r. dla przedsięwzięcia "Uregulowaniu stosunków wodnych poprzez przebudowę i odbudowę rowów melioracyjnych na dz. 115/11 w obrębie Płaszewko, gmina Redzikowo". Decyzja została wpisana pod Nr 14/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2024-05-24 13:08
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 maja 2024 roku wydana została decyzja znak OS.6220.16.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Uregulowaniu stosunków wodnych poprzez przebudowę i odbudowę rowów melioracyjnych na dz. 115/11 w obrębie Płaszewko, gmina Redzikowo", na wniosek Pana Marka Krasickiego - Prezesa Zarządu Emmarol Sp. z o.o.. Decyzja została wpisana pod Nr 14/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2024-05-24 12:19
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Prezesa Zarządu Euro-Fish Sp. z o.o. Pana Grzegorza Matyjaszczyk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa zakładu produkcyjnego Euro-Fish W Bierkowie" na terenie Gminy Redzikowo. 2024-05-10 11:34
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 13/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 26 kwietnia 2024 r. (data wpływu 26.04.2024 r.), złożonego przez Prezesa Zarządu Euro-Fish Sp. z o.o. Pana Grzegorza Matyjaszczyk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa zakładu produkcyjnego Euro-Fish W Bierkowie", planowanego do realizacji w obrębie Bierkowo w Gminie Redzikowo. 2024-05-10 11:32
dokument Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.19.11.2023 z dnia 29.04.2024 r. dla przedsięwzięcia "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo" 2024-04-29 12:11
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja znak OS.6220.19.11.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo", na wniosek Jarosława Kawka pełnomocnika Gminy Redzikowo. Decyzja została wpisana pod Nr 12/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2024-04-29 12:08
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.19.11.2023 w dniu 29 kwietnia 2024 r. na wniosek Pana Jarosława Kawka, Pełnomocnika Gminy Redzikowo, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo?, na terenie Gminy Redzikowo. 2024-04-29 09:35
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja znak RB.6220.6.8.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa hali magazynowej namiotowej" zlokalizowanego na dz. nr 251/40 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na terenie Gminy Redzikowo, na wniosek KONMET Sp. z o.o. Decyzja została wpisana pod Nr 11/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2024-04-25 10:49
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RB.6220.6.8.2023 w dniu 25 kwietnia 2024 r. na wniosek KONMET Sp. z o.o., dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa hali magazynowej namiotowej" zlokalizowanego na dz. nr 251/40 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na terenie Gminy Redzikowo 2024-04-25 10:43
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa hali magazynowej namiotowej" zlokalizowanego na dz. nr 251/40 w obrębie ewidencyjnym Włynkówko, na terenie Gminy Redzikowo 2024-04-25 10:39
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia w toku postępowania o wydaniu postanowienia znak OS.6220.4.8.2024 zawieszającego postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach o Nr 74; 106; 107 obręb Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma terenie Gminy Redzikowo" na wniosek Pełnomocnika Wnioskodawcy. 2024-04-25 10:01
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 kwietnia 2024 roku wydana została decyzja znak RB.6220.5.12.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo", na wniosek SUN BIERKOWO Sp. z o.o., decyzja została wpisana pod nr 10/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search 2024-04-04 11:56
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RB.6220.5.12.2023 w dniu 04 kwietnia 2024 r. na wniosek SUN BIERKOWO Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" 2024-04-04 11:53
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.04.2024 r., znak RB.6220.5.12.2023 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" 2024-04-16 09:45
dokument Wójt Gminy Redzikowo zgodnie z art. 10 Kpa zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zakończeniu zbierania dowodów i możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Redzikowo". 2024-04-02 14:55
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.15.2023 z dnia 26.03.2024 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)" 2024-03-26 17:08
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.15.15.2023 z dnia 26.03.2024 dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)" 2024-03-26 17:05
dokument Decyzja Wójta Gminy Redzikowo znak OS.6220.15.15.2023 z dnia 26.03.2024 r. dla przedsięwzięcia "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)" 2024-03-26 17:03
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez KONMET Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa hali magazynowej namiotowej" planowanego do realizacji na terenie działki nr 251/40, obręb Włynkówko, gmina Redzikowo - zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. 2024-03-22 13:17
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez Panią Weronikę Grzelczyk Pełnomocnika Sun Farms Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach o Nr 74; 106; 107 obręb Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma terenie Gminy Redzikowo". 2024-03-22 13:10
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 8/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 14 lutego 2024 r. (data wpływu 22.02.2024 r.), złożonego przez Pełnomocnika Inwestora Panią Weronikę Grzelczyk w imieniu Sun Farms Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW na działkach o Nr 74; 106; 107 obręb Stanięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma terenie Gminy Redzikowo", planowanego do realizacji w obrębie Stanięcino w Gminie Redzikowo. 2024-03-22 13:08
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 7/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 7 lutego 2024 r., złożonego przez Pełnomocnika Inwestora Panią Elżbietę Duszę-Zwolińską w imieniu RP Global OZE XVII Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek 160/5; 234/2 w obrębie Lubuczewo w Gminie Redzikowo. 2024-03-01 11:00
dokument Decyzja z dnia 22 lutego 2024 roku, znak OS.6220.11.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", wydana na wniosek Mariusza Chyła, pełnomocnika Gminy Redzikowo. Decyzja została wpisana pod Nr 5/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2024-02-22 13:12
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 lutego 2024 roku wydana została decyzja znak OS.6220.11.10.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", na wniosek Mariusza Chyła pełnomocnika Gminy Redzikowo. Decyzja została wpisana pod Nr 5/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. 2024-02-22 13:09
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.11.10.2023 w dniu 22 lutego 2024 r. na wniosek Pana Mariusza Chyła, Pełnomocnika Gminy Redzikowo, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Głobino, ul. Polna wraz z infrastrukturą", na terenie Gminy Redzikowo. 2024-02-22 12:47
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez SUN BIERKOWO Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznych Bierkowo PV na działkach nr 428/1, 426/1 obr. Bierkowo, Gmina Redzikowo" zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. 2024-02-19 16:04
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony przez Pełnomocnika Inwestora - Pana Michała Zasada, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)". zakończono zbieranie dowodów w przedmiotowej sprawie. 2024-02-13 14:19
dokument Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2024 r. Wójt Gminy Redzikowo wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 157/1; 157/3; 177; 178; 86/4; 120; 119/22; 122/2 (oo14) w obrębie ew. Krępa oraz na działkach nr ew. 134; 135/1; 135/11; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, Gmina Redzikowo" 2024-02-13 14:17
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Panią Agatę Zielińską pełnomocnika Gminy Słupsk (od 01.01.2024 r. Gminy Redzikowo) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach nr SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo". 2024-02-01 10:26
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 3/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 27 grudnia 2023 r., złożonego przez Panią Agatę Zielińską pełnomocnika Gminy Słupsk (od 01.01.2024 r. Gminy Redzikowo), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych ze studni nr SW3 oraz przebudowie istniejących urządzeń wodnych w dwóch istniejących studniach nr SW1 i SW2, na terenie istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody na dz. nr 3/3 w m. Wieszyno gm. Redzikowo", planowanego do realizacji na terenie obrębu geodezyjnego Wieszyno w Gminie Redzikowo. 2024-02-01 10:22
dokument Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 2/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 31 października 2023 r., złożonego przez Viking Energy Sp. J. Marianna Mazur, Marek Dawidowski, ul. Starzyńskiego 3, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farm fotowoltaicznych Włynkówko PV, na działkach o nr 249; 248; 247; 237/3; 250/6; 238/1 obr. Włynkówko gmina Redzikowo" 2024-01-16 14:54
dokument Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2024 roku zostało wydane postanowienie znak OS.6220.18.12.2021 o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 157/1; 157/3; 177; 178; 86/4; 120; 119/22; 122/2 (0014) w obrębie ew. Krępa oraz na działkach nr ew. 134; 135/1; 135/11; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, Gmina Redzikowo" - projekt "Krępa Słupska Ia", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez Elektrownia PV 65 Sp. z o.o.. Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 1/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. 2024-01-16 14:44