Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Swołowo - lokal mieszkalny 30/3. Lokal o powierzchni użytkowej 67 m kw. Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 13 marca 2007 roku. Cena wywoławcza 28.185,00 złotych.

GG-7222/ 85-1/ 2006-7

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 14.12.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 14.12.2006 roku do 09.01.2007 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 19.12.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 3 w budynku nr 30 posadowionym na działce nr 57/2 położonej w miejscowości Swołowo, wraz z udziałem wynoszącym 325/1000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 57/2 o powierzchni 0,0787 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 72593.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 67,00 m2. Pomieszczenie przynależne do lokalu stanowi piwnica o pow. 5,6 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi--------------------------28.185,00 złotych,
w tym wartość lokalu wynosi-----------------------------------25 610,00 złotych,

Wysokość wpłaty wadium wynosi 2 820,00 złotych

Cena nabycia nieruchomości może być podwyższona o koszt wskazania granic działki.
Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT.
Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wpłat ceny nabycia nieruchomości na konto Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu. Nabywcy nieruchomości ponoszą koszty opłat notarialnych, opłat za wypisy i opłat sądowych.

Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 6 marca 2007 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości nieruchomości i zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.
Nieruchomość można oglądać w obecności pracownika ZGK Sp. z o.o. w Jezierzycach w dniu 27 lutego 2007 roku w godz. od 9.00 do 10.00.

Przetarg odbędzie się dnia 13 marca 2007 roku o godz. 11.50 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:27