Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KRĘPA - I ustny przetarg ograniczony na niezabudowaną nieruchomość Nr 192/11 o pow. 0,0390 ha.

GG-7222/ 25-1/ 2007

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 08.02.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 08.02.2007 roku do 01.03.2007 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 07.02.2007 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krępa zapisanej w księdze wieczystej Nr 41911.

Lp.----Nr działki----Pow. działki w ha----Cena wywoławcza działki w zł----Wadium w złotych
1.--------192/11------------- 0,0390------------------------8.364,00--------------------840,00

Ograniczenie przetargu polega na dopuszczeniu do licytacji właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 304 i nr 192 /13 położonych w Krępie. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce nr 192/11 w Krępie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wobec tego w miejscu położenia sieci nie można dokonywać nasadzeń trwałych; drzew i krzewów. Nieruchomość będzie obciążona służebnością dostępu do sieci na rzecz właściciela sieci. Innych obciążeń brak.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego oferent zobowiązany jest do wpłacenia ceny nabycia działki, podatku VAT liczonego od ceny nabycia. Oferent ponosi również koszty opłat notarialnych i sądowych.

Wysokość minimalnego postąpienia 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2007 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36124037701111000040682624 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości. Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 9 maja 2007 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:44