Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KRĘPA - ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną

GG- 7222/ 11-8/ 2006-7

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 14.11.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Krępa w dniach od 14.11.2006 roku do 11.12.2006 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 20.11.2006 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr 69373.

Lp.--Nr działki--Pow. działki w m2--Cena wywoławcza działki w zł--Wysokość wpłaty wadium w zł
1-------167/55--------------1075-------------------32 250,00-----------------------------3 230,00
2-------167/56--------------1035-------------------31 050,00-----------------------------3 110,00
3-------167/57--------------1035-------------------31 050,00-----------------------------3 110,00
4-------167/58--------------1035-------------------31 050,00-----------------------------3 110,00
5-------167/59---------------875-------------------26 250,00-----------------------------2 630,00

Działki położone są na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 8 MN/MW- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym nie dopuszcza się jednak przewidzianej w obowiązującym planie zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej. Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk www.slupsk.ug.gov.pl pt.“inwestuj u nas”. Działki sprzedawane są na własność. W cenie wywoławczej działki mieści się wykonane uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz przyłącze wodne i kanalizacyjne doprowadzone do granicy działki. O przyłącze energetyczne należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT oraz pokrywa koszt opłat notarialnych, opłaty za wypisy i opłaty sądowe. Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie (podać nr działki) wymaganego wadium na działkę. Oferenci nie posiadający obywatelstwa polskiego powinni mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 czerwca 2007 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto Gminy Słupsk:
do dnia 31 maja 2007 roku ; Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36 1240 3770 1111 0000 4068 2624,
od dnia 1 czerwca 2007 roku na nowe konto: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce
nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości. Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2007 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi” oraz „Inwestuj u nas”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub12).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:48