Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BYDLINO - I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Bydlino

GN- 7222/ 35-1/ 2006-7

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.03.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Bydlino w dniach od 20.03.2007 roku do 21.04.2007 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 31.03.2007 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3.

Lp.--Nr działki--Pow. działki w m2--Cena wywoławcza działki w zł--Wysokość wpłaty wadium w złotych
1---------2/69---------------851--------------------34 040,00---------------------------------3 410,00
2---------2/68---------------716--------------------28 640,00---------------------------------2 870,00
3---------2/67---------------754--------------------30 160,00---------------------------------3 020,00
4---------2/66---------------838--------------------33 520,00---------------------------------3 360,00
5---------2/65---------------697--------------------27 880,00---------------------------------2 790,00
6---------2/64---------------685--------------------27 400,00---------------------------------2 740,00
7---------2/63---------------746--------------------29 840,00---------------------------------2 980,00
8---------2/62---------------874--------------------34 960,00---------------------------------3 500,00
9---------2/61---------------701--------------------28 040,00---------------------------------2 810,00
10--------2/60---------------752--------------------30 080,00---------------------------------3 010,00
11--------2/59--------------1187--------------------47 480,00---------------------------------4 750,00

W/w. działki leżą na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego jako 33 U/MN – teren zabudowy usługowej z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Lp.--Nr działki--Pow. działki w m2--Cena wywoławcza działki w zł--Wysokość wpłaty wadium w złotych
12--------2/88--------------854---------------------34 160,00---------------------------------3 420,00
13--------2/87--------------741---------------------29.640,00---------------------------------2 970,00
14--------2/76--------------553---------------------22 120,00---------------------------------2 220,00
15--------2/77--------------657---------------------26 280,00---------------------------------2 630,00
16--------2/78--------------799---------------------31 960,00---------------------------------3 200,00
17--------2/51-------------6226--------------------171 215,00--------------------------------17 130,00
18---------2/3-------------8066--------------------258 112,00--------------------------------25 820,00

UWAGA: Działka 2/85 położona w Bydlinie została wycofana z przetargu ze względu na wyjaśnienie powierzchni oferowanej działki.

W/w. działki leżą na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 50, 35, 34 U/M – teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej.

Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk www.slupsk.ug.gov.pl pt. “inwestuj u nas”. Działki sprzedawane są na własność. W cenie wywoławczej działki mieści się uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz wykonanie do działki przyłączy wodnego i kanalizacyjnego. Teren działek będzie uzbrajany w terminie od dnia 15 lipca 2007 roku do dnia 15 sierpnia 2007 roku.

Na wniosek Gminy Słupsk wykonane będzie przyłącze energetyczne do działki ujętej w niniejszym ogłoszeniu oznaczonej nr 2/3. Koszt przyłącza o mocy 14 kV wynosi 2.152,08 złotych. O przyłącze energetyczne do pozostałych działek należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.

Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i koszt przyłącza energetycznego (w przypadku nabycia działki nr 2/3) oraz pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych. Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy.

Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę z podaniem numeru. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 19 czerwca 2007 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13:00. lub przelewem na konto Gminy Słupsk:
do dnia 31 maja 2007 roku ; Bank Pekao S.A. I Oddział Słupsk Nr 36 1240 3770 1111 0000 4068 2624,
od dnia 1 czerwca 2007 roku na nowe konto: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce
nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Oferent, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego traci wadium.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2007 roku o godz. 12,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi” oraz „Inwestuj u nas”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 14:55