Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gać Leśna - dz. 131/1 Gać Leśna nieruchomość oznaczona jako działka nr 131/1.

GN-72241/ 54-1/ 2007

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 26.04.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk w dniach od 26.04.2007 roku do 16.06.2007 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 26.05.2007 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gać Leśna zapisanej w księdze wieczystej Nr 56463.

Lp...Nr działki......Pow. działki.w ha....Cena wywoławcza.w złotych....... Wadium.w złotych
1.......131/1...............0,1800..................11.800,00..........................1.180,00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym nr 4 o powierzchni użytkowej 167 m2 i budynkiem gospodarczym. Budynki bardzo zużyte, nie nadające się do remontu. Brak możliwości podłączenia do gminnej infrastruktury technicznej.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opłat podatku VAT. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych, za wypisy i opłat sądowych.
Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2007 roku do kasy tut. Urzędu do godz. 13:00 lub przelewem na konto Gminy Słupsk obowiązujące od dnia 1 czerwca 2007 roku: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się ze stanem technicznym budynków i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wymaganych wpłat na konto Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu. Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada. Do czasu przeniesienia aktem notarialnym własności nieruchomości nr 131/1 w miejscowości Gać Leśna użytkowane obecnie budynki zostaną opuszczone.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości. Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym. Nieruchomość można oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Słupsk w dniu 27 lipca 2007 roku w godz. od 10:00 do 11:00

Przetarg odbędzie się dnia 14 sierpnia 2007 roku o godz. 8:10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:07