Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Warblewo nieruchomość nr 167/18 Warblewo nieruchomość oznaczona jako działka nr 167/18, zabudowana jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 167,00 m2.

GN-72241/ 65-1/ 2007

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 05.07.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 05.07.2007 roku do 04.08.2007 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” w dniu 14.07.2007 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Warblewo, zapisanej w księdze wieczystej Nr 44204.

Lp..Nr....Pow.w ha..Cena wywoławcza w PLN..W tym grunt w PLN..Wadium w PLN
1..167/18...0,0779..........46.344,00...............15.508,00............4.640,00

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność, zabudowana jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 167,00 m2.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opłat podatku VAT. Nabywcy nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego płacą do Urzędu Gminy podatek VAT, ponoszą koszty opłat notarialnych, opłat za wypisy i opłaty sądowe. Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 18 października 2007 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010 .
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości obiektu i zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Słupsk może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich. Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.

Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym. Nieruchomość można oglądać w obecności pracownika Gminy i sołtysa wsi Warblewo w dniu 8 października 2007 roku w godz. od 10:00 do 11:00.

Przetarg odbędzie się dnia 25 października 2007 roku o godz. 9:50 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:29