Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bydlino - działki przeznaczone pod budownictwo połozone na osiedlu "Złoty Potok"

GN- 72241/ 35-6/ 2007

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazami nieruchomości do sprzedaży z dnia 06.01. 2006 roku, z dnia 20.03.2007 roku i z dnia 12.08.2007 roku (ogłoszonych do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Bydlino oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza”) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Bydlino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3.

Lp...Nr działki...Pow. działki w m2..Cena wywoławcza.działki w PLN..Wysokość wpłaty wadium w PLN
1........2/89..............1652.......................66 080,00..............................6 610,00
2........2/90..............1293.......................64 650,00..............................6 470,00
3........2/91..............1336.......................66 800,00..............................6 680,00
4........2/107..............979.......................48 950,00..............................4 900,00
5........2/111..............980.......................49 000,00..............................4 900,00
6........2/112.............1104.......................55 200,00..............................5 520,00
7........2/113.............1177.......................58 850,00..............................5 890,00
W/w. działki leżą na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego jako 38 MN, 20 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez działkę nr 2/89 w Bydlinie przebiega rurociąg drenarski pełniący funkcję łącznika między rowami odwadniającymi. Wobec tego miejsca przebiegu rurociągu nie można zabudowywać ani dokonywać nasadzeń trwałych.

8........2/85..............1159.......................57 950,00..............................5 800,00
9.........2/3..............8066......................258 112,00.............................25 820,00
10.......2/51..............6226......................171 215,00.............................17 130,00
11.......2/52..............6611......................181 802,50.............................18 190,00

Działki nr 2/85, nr 2/51 i nr 2/52 leżą na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 34 UM, 50 U/M – teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej. Działka nr 2/3 w części o powierzchni 0,1 ha przeznaczona jest jako teren zieleni parkowej (027 KP), pozostała część działki w planie ma symbol 50 U/M - teren zabudowy usługowej z towarzyszeniem funkcji mieszkaniowej.

Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupsk www.slupsk.ug.gov.pl pt. “inwestuj u nas”. Działki sprzedawane są na własność. W cenie wywoławczej działki mieści się uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz wykonanie do działki przyłączy wodnego i kanalizacyjnego. Na wniosek Gminy Słupsk wykonane będzie przyłącze energetyczne do działki ujętej w niniejszym ogłoszeniu oznaczonej nr 2/3. Koszt przyłącza o mocy 14 kV wynosi 2.152,08 złotych. O przyłącze energetyczne do pozostałych działek należy wystąpić do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT. Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przetargi na działkę nr 2/89 odbyły się w roku 2007 dniach 21 sierpnia, 4 października,14 listopada. Przetargi na działki ujęte w ogłoszeniu l.p. od nr 2 do nr 8 odbyły się w roku 2007 w dniach 4 października i 14 listopada. Przetargi na działkę nr 2/3 i nr 2/51 odbyły się w 2007 roku w dniach 27 czerwca, 21 sierpnia, 4 października i 14 listopada. Przetargi na działkę nr 2/52 odbyły się w roku 2007 w dniach 21 sierpnia, 4 października i 14 listopada.

Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT i w przypadku nabycia działki nr 2/3 koszt przyłącza energetycznego oraz pokrywa koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu i opłaty sądowe. Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy. Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych. Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę z podaniem numeru.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 14 lutego 2008 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 14:00. lub przelewem na konto Gminy Słupsk: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Słupsk może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich. Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34;
o godz. 8:30 na działki ujęte w ogłoszeniu w poz. lp. od nr 1 do nr 5,
o godz. 9:30 na działki ujęte w ogłoszeniu w poz. lp. od nr 6 do nr 11,

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 12).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:45