Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Krępa - działki przeznaczone pod budownictwo położone na osiedlu "Kwitnące Ogrody"

GN- 72241/87-2/ 2007

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) jak też wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 30.08.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk i w sołectwie Krępa w dniach od 30.08.2007 roku do 24.09.2007 roku oraz umieszczenie informacji w „Głosie Pomorza” w dniu 03.09.2007 r.) Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, przeznaczonych pod zabudowę, położonych w miejscowości Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5.

Lp...Nr działki....Pow. działki w m2..Cena wywoławcza..działki w PLN...Wysokość wpłaty wadium w PLN
1......167/63.................860.......................43 000,00..............................4 300,00
2......167/67.................820.......................41 000,00..............................4 100,00
3......167/69................1105.......................55 250,00..............................5 530,00
W/w działki leżą na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 7 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4......167/71................1157.......................57 850,00..............................5 790,00
5......167/72................1137.......................56 850,00..............................5 690,00
6......167/73................1497.......................74 850,00..............................7 490,00
7......167/74................1461.......................73 050,00..............................7 310,00
8......167/75................1760.......................88 000,00..............................8 800,00
W/w działki leżą na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 11 U/M – teren zabudowy usługowej z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, na którym nie dopuszcza sie jednak przewidzianej w obowiązującym planie zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej,

9......167/76................1020.......................51 000,00..............................5 100,00
10.....167/78.................984.......................49 200,00..............................4 920,00
11.....167/79................1424.......................71 200,00..............................7 120,00
12.....167/80................1448.......................72 400,00..............................7 240,00
13.....167/82................1398.......................69 900,00..............................6 990,00
W/w działki leżą na terenie oznaczonym w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego jako 9 MN/MW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym nie dopuszcza się jednak przewidzianej w obowiązującym planie zabudowy alternatywnej tj. wielorodzinnej.

Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk. Działki sprzedawane są na własność. W cenie wywoławczej działki mieści się uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz wykonanie do działki przyłączy wodnego i kanalizacyjnego. O wykonanie do działki przyłącza energetycznego nabywca występuje osobiście do Zakładu Energetycznego.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU. Nr 54, pozycja 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT. Ceny wywoławcze działek nie zawierają podatku VAT.

Przetarg na ww. działki odbył się w dniu 13 listopada 2007 roku. Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca płaci dla Gminy cenę nabycia działki wraz z podatkiem VAT oraz pokrywa koszt opłat notarialnych i sądowych. Koszt wskazania granic nabytej działki pokrywa Urząd Gminy. Wysokość minimalnego postąpienia – 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Uwaga! Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium na działkę z podaniem numeru. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 14 lutego 2008 roku do kasy tut. Urzędu Gminy do godz. 13.00. lub przelewem na konto Gminy Słupsk: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z ustaleniami planu miejscowego jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Słupsk może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak też prawami i roszczeniami osób trzecich. Uczestnik przetargu winien przedłożyć dowód wpłaty wadium, dowody osobiste obojga małżonków, znać Nr NIP. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ziemi. Dane osobowe zawarte w protokóle z przetargu posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34;
o godz. 12:00 na działki ujęte w ogłoszeniu w poz. lp. od nr 1 do nr 3,
o godz. 12:30 na działki ujęte w ogłoszeniu w poz. lp. od nr 4 do nr 8,
o godz. 13:30 na działki ujęte w ogłoszeniu w poz. lp. od nr 9 do nr 13,

Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 12).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:45