Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wrzeście działka nr 117 Wrzeście - nieruchomość oznaczona jako działka nr 117.

GN-72241/ 36-6/ 2006

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. l pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 16.06.2006 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 16.06.2006 roku do 08.07.2006 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 17.06.2006 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wrzeście, zapisanej w księdze wieczystej Nr 67919.

Lp....Nr działki...Pow. działki w ha......Cena wywoławcza..działki w PLN.....Wadium..w PLN
1..........117..............0,5200.......................52.250,00..........................5.230,00

Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT. Działka jest przeznaczona do sprzedaży na własność.
Działka nr 117 była wystawiana do przetargu w 2006 roku w dniach 6 września, 24 października i 21 grudnia, a w roku 2007 przetargi na sprzedaż przeprowadzone były w dniach 13 marca i 9 maja.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54, poz. 535 ze zmianami) sprzedaż gruntu opodatkowana jest stawką 22% podatku VAT.
Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca zobowiązany jest do wpłacenia zaproponowanej ceny działki. Nabywca ponosi również koszty opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu i opłaty sądowe. Działka nr 117 we Wrześciu może być zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym po zmianie na kabel podziemny linii napowietrznej energoelektrycznej, która biegnie przez działkę. Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką wymaganego wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 lutego 2008 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 14.00.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami zabudowy dla działki 117 we Wrześciu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108).

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. W przypadku uchylenia się Nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Słupsk może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich.
Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium. Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości. Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2008 roku o godz. 10,30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53, 57 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:47