Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Jezierzyce - lokal mieszkalny do sprzedaży w drodze przetargu. Lokal mieszkalny Nr 1 o pow. użytkowej 59,52 m2 znajdujący się w budynku Nr 10 przy ulicy Głównej w Jezierzycach (dawniej Jezierzyce 24B/1) z udziałem wynoszącym 164/1000 (liczonym z ogólnej powierzchni lokali mieszkalnych) w niewydzielonych...

GN-72241/84/ 2007

Ogłoszenie o przetargu

Zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) i wykazem nieruchomości do sprzedaży z dnia 24.09.2007 roku (ogłoszonym do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk oraz w sołectwie w dniach od 24.09.2007 roku do 15.10.2007 roku, a także podanie informacji o wywieszeniu wykazu w „Głosie Pomorza” z dnia 24.09.2007 roku) Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 o pow. użytkowej 59,52 m2 znajdujący się w budynku Nr 10 przy ulicy Głównej w Jezierzycach (dawniej Jezierzyce 24B/1) i udziałem wynoszącym 164/1000 (liczonym z ogólnej powierzchni lokali mieszkalnych) w niewydzielonych częściach wspólnych gruntu działki nr 11/34 o pow. ogólnej 0,0628 ha położonej w miejscowości Jezierzyce, zapisanej w księdze wieczystej nr 52943.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:.....................43.200,00 złotych, w tym:
wartość udziału w gruncie..................................2.060,00 złotych

Nieruchomość położona jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Lokal mieszkalny nr 1, położony jest na parterze i składa się z następujących pomieszczeń: p.pokój – 3,31 m2 , w.c. + łazienka – 6,25 m2 , kuchnia – 11,69 m2 , pokój – 15,68 m2 , pokój – 22,59 m2. Rok budowy budynku mieszkalnego – 1918 r. Na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 2 w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (DzU Nr 54 ze zmianami) nabycie nieruchomości jest zwolnione z opłat podatku VAT.

Akt notarialny na przeniesienie własności nieruchomości może być zawarty tylko w przypadku potwierdzenia przez tut. Urząd wpłat ceny nabycia nieruchomości na konto Gminy Słupsk (lub w kasie Urzędu) w dniu poprzedzającym wyznaczony termin aktu. Nabywcy nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego płacą do Urzędu Gminy cenę nabycia nieruchomości i ponoszą koszty opłat notarialnych, opłat za wypisy i opłat sądowych. Wysokość minimalnego postąpienia 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w każdym przypadku do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.320,00 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 lutego 2008 roku przelewem na konto tut. Urzędu: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 14.00. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wpłacenie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości obiektu i zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108). Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nabywcy, który uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada. Uczestnik przetargu powinien przedłożyć: dowód osobisty i nr NIP, dowód osobisty współmałżonka i nr NIP, dowód wpłaty wadium.
Osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna przedłożyć zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości. Dane osobowe potrzebne są do spisania protokółu z przetargu. Telefon kontaktowy i dane osobowe posłużą do wskazania granic nabywanej działki oraz do przeniesienia własności aktem notarialnym.

Nieruchomość można oglądać w obecności przedstawiciela Zarządcy nieruchomości w dniu 5 lutego 2008 roku w godz. od 9:00 do 10:00

Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2008 roku o godz. 8,30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34. Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym www.slupsk.ug.gov.pl „Aktualne przetargi”. Szczegółowych informacji na temat przetargów można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk ul. Sportowa 34 (telefon 059 8428469 w. 53 lub 12).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 05-04-2008 15:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2008 15:49