Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/173/2004 19.11.2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zjęcie 1m.kw. pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupsk.


Uchwała Nr XVIII/173/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 19 listopada 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupsk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z zmianami: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz.1203) art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2004 roku Nr 204 poz. 2086)

RADA GMINY SŁUPSK

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Ustala się stawki za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupsk, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

 3. umieszczania w pasie drogowym reklam oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3 w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/173/2004

Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004

  1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Lokalizacja- charakterystyka drogi

Stawka opłaty za zajęcie do 50 % szerokości jezdni

Stawka opłaty za zajęcie powyżej 50 % szer. jezdni

Stawka opłaty za zajęcie chodnika lub ścieżki rowerowej

Stawka opłaty za zajęcie zieleni przydrożnej lub pobocza

zł/m2/dzień

zł/m2/dzień

zł/m2/dzień

zł/m2/dzień

Drogi o nawierzchni twardej w terenach zabudowanych

5,00

7,00

4,00

2,00

Drogi o nawierzchni twardej w terenach niezabudowanych

4,00

6,00

4,00

2,00

Na pozostałych drogach o nawierzchni gruntowej

4,00

5,00

4,00

2,00

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego za 1 dzień. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2.

  1. Stawki opłat całorocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Lokalizacja- charakterystyka drogi

Urządzenie umieszczone w obrębie

Jezdni i zatok autobusowych

Chodnika i ścieżki rowerowej

Pobocza, pasa zieleni, rowu przydrożnego

Obiektu inżynierskiego (mostu, przepustu, kładki)

zł/m2/rok

zł/m2/rok

zł/m2/rok

zł/m2/rok

Drogi o nawierzchni twardej w terenach zabudowanych

150,00

100,00

60,00

150,00

Drogi o nawierzchni twardej w terenach niezabudowanych

100,00

80,00

50,00

150,00

Na pozostałych drogach o nawierzchni gruntowej

50,00

50,00

50,00

150,00

Roczne stawki opłat w wysokości określonej powyżej obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za umieszczenie urządzenia na okres krótszy niż rok wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia tego urządzenia w pasie drogowym. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2.

  1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Lokalizacja- charakterystyka drogi

Stawka opłaty za powierzchnię obiektu budowlanego w obrębie:

Stawka opłaty za powierzchnię reklamy

Chodnika i ścieżki rowerowej

Pobocza i innych elementów pasa drogowego

zł/m2/dzień

Zł/m2/dzień

zł/m2/dzień

Drogi o nawierzchni twardej w terenach zabudowanych

2,50

2,00

2,00

Drogi o nawierzchni twardej w terenach niezabudowanych

2,00

2,00

0*

Na pozostałych drogach o nawierzchni gruntowej

1,50

1,00

1,00

* znak „O” oznacza zakaz umieszczania reklam wynikających z art.39 ust.1 pkt 5 ustawy o drogach publicznych

  1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Lokalizacja- charakterystyka drogi

Stawka opłaty za „kopertę dla pojazdu osoby o obniżonej sprawności

Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego pod „ogródek konsumpcyjny”

Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele inne niż wymienione obok

zł/m2/dzień

zł/m2/dzień

zł/m2/dzień

Drogi o nawierzchni twardej w terenach zabudowanych

1,00

1,00

1,00

Drogi o nawierzchni twardej w terenach niezabudowanych

-

-

0,50

Na pozostałych drogach o nawierzchni gruntowej

-

0,50

0,50

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:24