Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVIII/184/2004 19.11.2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Uchwała Nr XVIII/184/2004

Rady Gminy Słupsk

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie:

  • art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z póź. zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759)

  • art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 wraz z poź. zmianami: Dz. U. Nr 6 poz. 41, Dz. U. Nr 141 poz. 1492) po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk, na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, według załącznika graficznego.

§2

Przedmiotem planu jest dokonanie ustalenia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania obszarów z uwzględnieniem wielofunkcyjnego rozwoju oraz funkcji turystyczno - rekreacyjnej, zgodnie z zasadami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 25-02-2008 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2008 11:48