Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XXVII/285/2005 09.12.2005 w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2008-03-11 10:50
dokument XXVII/284/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2006. 2008-03-11 10:50
dokument XXVII/283/2005 09.12.2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2006. 2008-03-11 10:21
dokument XXVII/282/2005 09.12.2005 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Włynkówko. 2008-03-11 10:21
dokument XXVII/281/2005 09.12.2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 2008-03-11 10:20
dokument XXVII/280/2005 09.12.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-03-11 10:20
dokument XXVII/279/2005 09.12.2005 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczki udzielonej przez Wójta Gminy Słupsk w roku budżetowym 2005 dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy na prefinan 2008-03-11 10:19
dokument XXVII/278/2005 09.12.2005 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2006 rok. 2008-03-11 10:19
dokument XXVI/277/2005 28.10.2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działek przeznaczonych na realizację zadań własnych fminy. 2008-03-10 15:58
dokument XXVI/276/2005 28.10.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska w Redzikowie. 2008-03-10 14:12
dokument XXVI/275/2005 28.10.2005 w sprawie dokonania zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2004-2008. 2008-03-10 14:11
dokument XXVI/274/2005 28.10.2005 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2008-03-06 12:55
dokument XXVI/273/2005 28.10.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-03-06 12:55
dokument XXVI/272/2005 28.10.2005 w sprawie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2008-03-06 12:54
dokument XXVI/271/2005 28.10.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Słupsk zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. 2008-03-06 12:54
dokument XXVI/270/2005 28.10.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportowych obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-03-06 12:53
dokument XXVI/269/2005 28.10.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-03-06 12:53
dokument XXVI/268/2005 28.10.2005 w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Słupsk. 2008-03-06 12:52
dokument XXVI/267/2005 28.10.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2008-03-06 12:51
dokument XXV/266/2005 06.09.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2008-03-06 12:50
dokument XXV/265/2005 06.09.2005 XXII/234/2005 uchylająca Uchwałę Nr XXII/234/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 październik 2008-03-06 12:48
dokument XXV/264/2005 06.09.2005 XXIV/256/2005 uchylająca Uchwałę Nr XXIV/256/2005 Rady Gminy Słupsk z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2008-03-06 12:44
dokument XXV/263/2005 06.09.2005 w sprawie wystąpienia Gminy SŁupsk ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej - Euroregion " Bałtyk". 2008-03-06 12:44
dokument XXV/262/2005 06.09.2005 w sprawie wystąpienia Gminy SŁupsk z Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich. 2008-03-06 12:44
dokument XXV/261/2005 06.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 roku. 2008-03-06 12:43
dokument XXV/260/2005 06.09.2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego z tytułu nabycia na raty nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głobino, gmina Słupsk. 2008-03-05 15:57
dokument XXV/259/2005 06.09.2005 w sprawie zmiany Gminnego Pragramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupsk na rok 2005. 2008-03-05 15:56
dokument XXV/258/2005 06.09.2005 XIX/186/2004 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIX/186/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 2008-03-05 15:54
dokument XXIV/257/2005 07.07.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2008-03-05 15:54
dokument XXIV/256/2005 07.07.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2008-03-05 15:50
dokument XXIV/255/2005 07.07.2005 w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Słupsk w niektórych sprawach. 2008-03-04 12:03
dokument XXIV/256/2005 07.07.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa. 2008-03-04 12:02
dokument XXIV/254/2005 07.07.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości Krzemienica, Swołowo, Bruskowo 2008-03-04 11:57
dokument XXIV/253/2005 07.07.2005 uchylająca Uchwałę Nr IX/70/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2008-03-04 11:57
dokument XXIV/252/2005 07.07.2005 w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Słupsk. 2008-03-04 11:55
dokument XXIV/251/2005 07.07.2005 w sprawie obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. 2008-03-04 11:55
dokument XXIV/250/2005 07.07.2005 w sprawie dokonania zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2004-2008. 2008-03-04 11:54
dokument XXIV/249/2005 07.07.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-03-04 11:54
dokument XXIV/248/2005 07.07.2005 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Słupsk w roku budżetowym 2005 dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację budynków. 2008-03-04 11:53
dokument XXIV/247/2005 07.07.2005 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 2008-03-04 11:51
dokument XXIII/246/2005 25.05.2005 zmianiająca Uchwałę Nr XI/94/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miesjcowości Włynkówko. 2008-03-04 11:51
dokument XXIII/245/2005 25.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Gminy Słupsk. 2008-03-04 11:49
dokument XXIII/244/2005 25.05.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2008-03-04 11:49
dokument XXIII/243/2005 25.05.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk". 2008-03-04 11:47
dokument XXIII/242/2005 25.05.2005 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. 2008-03-04 11:47
dokument XXIII/241/2005 25.05.2005 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siemianice. 2008-03-04 11:47
dokument XXIII/240/2005 25.05.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-03-04 11:46
dokument XXII/239/2005 22.04.2005 w sprawie nadania imienia remizie strażackiej we Włynkowie. 2008-03-04 11:45
dokument XXII/238/2005 22.04.2005 XIII/127/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 2008-03-04 11:45
dokument XXII/237/2005 22.04.2005 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. 2008-03-04 11:44
dokument XXII/236/2005 22.04.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-03-04 11:44
dokument XXII/235/2005 22.04.2005 XII/120/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/120/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 2008-03-04 11:44
dokument XXII/234/2005 22.04.2005 IX/72/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/72/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prz 2008-03-04 11:43
dokument XXII/233/2005 22.04.2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego „ WARBLEWO’ położonego w rejonie miejscowoś 2008-03-04 11:43
dokument XXII/232/2005 22.04.2005 w sprawie wniesienia udziału do Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Spółki z o.o. 2008-03-04 11:42
dokument XXII/231/2005 22.04.2005 w sprawie sposobu głosowania przedstawiciela Gminy Słupsk na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w sprawie 2008-03-04 11:42
dokument XXI/230/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta. 2008-03-04 11:41
dokument XXI/229/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Słupsk na lata 2004-2010. 2008-02-27 15:46
dokument XXI/228/2005 30.03.2005 XV/159/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XV/159/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupsk na lata 20 2008-02-27 15:45
dokument XXI/227/2005 30.03.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk i Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji robót drogowych na sieci dróg powiatowych i gminnych. 2008-02-27 15:44
dokument XXI/226/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowią 2008-02-27 15:44
dokument XXI/225/2005 30.03.2005 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2004. 2008-02-27 15:43
dokument XXI/224/2005 30.03.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-02-27 15:43
dokument XXI/223/2005 30.03.2005 w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupsk. 2008-02-27 15:42
dokument XXI/222/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk. 2008-02-27 15:41
dokument XXI/221/2005 30.03.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo. 2008-02-27 15:40
dokument XXI/220/2005 30.03.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino. 2008-02-27 15:37
dokument XXI/219/2005 30.03.2005 XVIII/175/2004 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/175/2004 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie opłaty administracyjnej. 2008-02-27 15:36
dokument XXI/218/2005 30.03.2005 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Słupsk i wyboru Przewodn 2008-02-27 10:41
dokument XXI/217/2005 30.03.2005 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok. 2008-02-26 12:20
dokument XXI/216/2005 30.03.2005 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2004. 2008-02-26 12:19
dokument XX/215/2005 24.02.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2005 rok. 2008-02-26 12:18
dokument XX/214/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji pn. „ Budowa lokali socjalnych w miejscowości Jezierzyce i Wiklino”. 2008-02-26 12:16
dokument XX/213/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Krępa. 2008-02-26 12:14
dokument XX/212/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu w miejscowości Bydlino. 2008-02-26 12:02
dokument XX/211/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze Środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na przygotowanie projektu kompleksowego uzbrojenia terenu Redzikowo-Wieszyno. 2008-02-26 12:02
dokument XX/210/2005 24.02.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2008-02-26 12:01
dokument XX/209/2005 24.02.2005 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 2008-02-26 12:01
dokument XX/208/2005 24.02.2005 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczacego współdziałania przy realizacji budowy chodników, przy drogach powiatowych w ramach Sektor 2008-02-26 12:00
dokument XX/207/2005 24.02.2005 IX/74/2003 zmieniająca Uchwałę Nr IX/74/2003 Rady Gminy Słupsk z dnia 21 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krępa. 2008-02-26 11:59
dokument XX/206/2005 24.02.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowy sposób obliczani 2008-02-26 11:57
dokument XX/205/2005 24.02.2005 w sprawie przyjęcia „ projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupsk” 2008-02-26 11:56
dokument XX/204/2005 24.02.2005 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu „ Zasłużony dla Gminy Słupsk” 2008-02-26 11:56