Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2008 r. wydana została decyzja znak OS-7625/18/27/2006/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie galwanizerni w m. Głobino dz. Nr 153/2. 2010-01-14 10:00
dokument WÓJT GMINY SŁUPSK działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia... 2008-12-22 11:25
dokument WÓJT GMINY SŁUPSK działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia... 2008-12-22 11:23
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2008 r. wydana została decyzja znak OS.7624-15/8/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wytwórni paliwa ekologicznego (brykiety energetyczne) na działce Nr 251/55 we Włynkówku na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2008-11-26 08:42
dokument Zawiadomienie. Wójt Gminy Słupsk działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 19/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku z dnia 30 października 2008r. Gospodarstwa Rolnego z siedzibą w Zębowie... 2008-11-05 12:13
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2008 r. wydana została decyzja znak OS.7624-13/8/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wody z otworem Nr 1 na terenie ujęcia wód podziemnych na dz. Nr 53/2 w m. Lękwica - gmina Słupsk 2008-08-27 13:41
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2008 r. wydana została decyzja znak OS.7624-12/8/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wody z otworem Nr 4 na terenie ujęcia wody podziemnnej na dz. Nr 273/7 w m. Wielichowo - gmina Słupsk". 2008-08-27 13:33
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2008 r. na wniosek inwestora TRITEC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie wydana została decyzja znak OS.7624-10/8/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzającego elementy stalowe o różnych gabarytach oraz narzędzia na dz. Nr 7/53 w obrębie Redzikowo. 2008-08-27 13:24
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21 sierpnia 2008 r. wydana została decyzja znak OS.7624-9/8/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wody z otworami Nr 1, Nr 2 oraz otworu obserwacyjnego P-1 na terenie ujęcia wody podziemnej dla strefy Ekonomicznej Redzikowo na dz. Nr 3/3 i 54/12 w m. Wieszyno - gmina Słupsk". 2008-08-27 13:19
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 2008 r. na wniosek mgr inż. Stanisława W. Wierzbickiego, StW - PRACOWNIA PROJEKTOWO-MONTAŻOWA RADIA I TV z siedzibą w Gdańsku ul. Kpt. K. Maciejewicza 9 działającego z upoważnienia Green Power Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Piłsudskiego 1... 2008-08-27 13:13
dokument WÓJT GMINY SŁUPSK zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 15/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Paliw Ekologicznych Sp. z o.o z siedzibą w Słupsku ul. Poznańska 1A, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa wytwórni paliwa ekologicznego (brykiety energetyczne) na działce Nr 251/55 we Włynkówku na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2008-08-12 14:16
dokument Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 13/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Zakładu Usług Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński z siedzibą w Gdańsku ul. Gospody 9B/15, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wody otworem Nr 1 na terenie ujęcia wód podziemnych na dz. Nr 53/2 w m. Lękwica - gmina Słupsk?. 2008-07-23 10:44
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2008 r. wydana została decyzja znak OS.7624-8/8/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi powiatowej nr 1111G Strzelinko ? Gałęzinowo na odcinku o długości 1900 mb wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni?. 2008-07-23 10:38
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2008 r. na wniosek EWG Słupsk sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Okrzei 17, wydana została decyzja znak OS.7625/42/11/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa zespołu 7 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 2 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną". 2008-07-23 10:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lipca 2008 r. na wniosek EWG Słupsk sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy ul. Okrzei 17, wydana została decyzja znak OS.7625/42/10/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy nie mniejszej niż 2 MW każda, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną". 2008-07-23 10:16
dokument WÓJT GMINY SŁUPSK działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 9/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Zakładu Usług Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński z siedzibą w Gdańsku ul. Gospody 9B/15, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... 2008-06-18 12:22
dokument WÓJT GMINY SŁUPSK działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 10/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Spółki z o.o. TRITEC POLSKA z siedzibą w Głobinie... 2008-06-18 12:18
dokument WÓJT GMINY SŁUPSK działając na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) zawiadamia... 2008-06-11 12:35
dokument ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SŁUPSK. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23 maja 2008 r. wydana została decyzja znak OS.7654/34/7/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na dz. Nr 260 przy ul. Polnej 11 w Siemianicach, gm. Słupsk. 2010-01-14 10:03
dokument WÓJT GMINY SŁUPSK działając na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zawiadamia o zamieszczeniu pod numerem 7/08 w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach, wniosku Pana mgr inż. Stanisława Wojciecha Wierzbickiego... 2008-05-26 21:16
dokument Wójt Gminy Słupsk informuje, iż do Urzędu Gminy w Słupsku dostarczony został raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 7 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 2 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną na działkach Nr 23/2, 76, 77, 85 w obrębie Lubuczewo oraz na działkach nr 106, 112/3 i 339 w obrębie Wrzeście-Kępno” 2008-04-24 19:45
dokument Wójt Gminy Słupsk informuje, iż do Urzędu Gminy w Słupsku dostarczony został raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 16 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy nie mniejszej niż 2 MW każda, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną w obrębie Karzcino 2008-04-24 19:43
dokument Zawiadomienie o zamieszczeniu pod Nr 6/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku MGM Biuro Projektowe S.C. z siedzibą w Słupsku ul. Tuwima 6, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na trasie Swochowo-Bukówka. 2008-04-24 07:36
dokument Zawiadomienie o zamieszczeniu pod Nr 2/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych o zamieszczeniu pod Nr 2/08 w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych; PLAST-BOX S.A. z siedzibą w Słupsku ul. Lutosławskiego 17A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia... 2008-04-23 13:31