Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument XII/99/2007 18.12.2007 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Jezierzycach, w związku ze sprzedażą nieruchomości. 2008-03-26 09:31
dokument XII/98/2007 18.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-03-26 09:27
dokument XII/97/2007 18.12.2007 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Słupsk na rok 2008. 2008-03-26 09:26
dokument XII/96/2007 18.12.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy SŁupsk na rok 2008. 2008-03-26 09:26
dokument XII/95/2007 18.12.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2008 rok. 2008-03-25 14:40
dokument XI/94/2007 16.11.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę. 2008-03-25 14:36
dokument XI/93/2007 14.11.2007 w sprawie odpowiedzi na skargę. 2008-03-25 14:30
dokument XI/92/2007 14.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Obszaru " Redzikowo" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2008-03-25 14:29
dokument XI/91/2007 14.11.2007 VII/66/2007 w sprawie zawarcia porozumienia samorządowego pomiędzy Gminą Słupsk, a : Powiatem Słupskim, Gminą Główczyce, Gminą Kępice i Gminą Dębnica Kaszubska. 2008-03-25 14:28
dokument XI/90/2007 14.11.2007 w sprawie obniżenia skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Słupsk. 2008-03-25 14:27
dokument XI/89/2007 14.11.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-03-25 14:25
dokument X/88/2007 28.09.2007 IV/39/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. 2008-03-25 14:25
dokument X/87/2007 28.09.2007 w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno. 2008-03-25 14:24
dokument X/86/2007 28.09.2007 VIII/70/2007 uchylająca uchwałę Nr VIII/70/2007 Rady Gminy Słupsk z dnia 01 sierpnia 2007 roku w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno. 2008-03-25 14:23
dokument X/85/2007 28.09.2007 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia " Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Słupsk". 2008-03-25 14:22
dokument X/84/2007 28.09.2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku. 2008-03-25 14:20
dokument X/83/2007 28.09.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-03-20 17:58
dokument X/82/2007 28.09.2007 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Słupsk uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie Miejskiej Słupsk. 2008-03-20 17:55
dokument X/81/2007 28.09.2007 w sprawie nieodpłatnego przejęcia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki na realizację zadań własnych gminy 2008-03-20 17:54
dokument X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk. 2008-03-20 16:03
dokument X/79/2007 28.09.2007 w sprawie przyznania Honorowego Tytułu " Zasłużony dla Gminy Słupsk" 2008-03-20 15:56
dokument X/78/2007 28.09.2007 w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2008-2011 2008-03-20 15:56
dokument IX/77/2007 18.09.2007 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. 2008-03-20 15:55
dokument VIII/76/2007 01.08.2007 w sprawie poparcia działań Wójta Gminy Słupsk związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie. 2008-03-20 15:55
dokument VIII/75/2007 01.08.2007 VII/54/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupsk w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań. 2008-03-20 15:54
dokument VIII/74/2007 01.08.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-03-20 15:54
dokument VIII/73/2007 01.08.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Grąsino-Rogawica, gmina Słupsk. 2008-03-20 15:53
dokument VIII/72/2007 01.08.2007 w sprawie lokalizacji punktów gier na automatach o niskich wygranych znajdujących się na terenie Gminy Słupsk. 2008-03-20 15:52
dokument VIII/71/2007 01.08.2007 w sprawie poparcia dla organizacji Regionalnego Parku Przemysłowego " Pomerania" w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2008-03-20 15:51
dokument VIII/70/2007 01.08.2007 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo - Wieszyno 2008-03-20 15:50
dokument VIII/69/2007 01.08.2007 XXX/314/2006 uchylająca uchwałę Nr XXX/314/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Siemianicach. 2008-03-20 15:49
dokument VIII/68/2007 01.08.2007 X/86/2003 w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. 2008-03-20 15:48
dokument VII/67/2007 25.05.2007 w sprawie zabezpieczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację " Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 2008-03-20 15:48
dokument VII/66/2007 25.05.2007 w sprawie współdziałania przy realizacji projektu pt. " Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" na terenie Gminy Kępice, Gminy Słupsk i Gminy Główczyce. 2008-03-20 15:46
dokument VII/65/2007 25.05.2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 2008-03-20 15:44
dokument VII/64/2007 25.05.2007 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników na lata 2007-2011. 2008-03-20 15:26
dokument VII/63/2007 25.05.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewierowo". 2008-03-20 15:24
dokument VII/62/2007 25.05.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-03-20 15:24
dokument VII/61/2007 25.05.2007 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bierkowo, gm. Słupsk. 2008-03-20 15:22
dokument VII/60/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Karżcino, gmina Słupsk. 2008-03-20 15:21
dokument VII/59/2007 25.05.2007 uchylająca uchwałę NR XXIX/269/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk. 2008-03-20 15:20
dokument VII/58/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poiłożonych w części obrębu geodezyjnego Strzelino. 2008-03-20 14:56
dokument VII/57/2007 25.05.2007 XXXI/328/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/328/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia z powiatowego zasobu nieruchomości do gm 2008-03-20 13:06
dokument VII/56/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu geodezyjnego Płaszewko. 2008-03-20 13:05
dokument VII/55/2007 25.05.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebów geodezyjnych Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, Bukówka, gmina Słupsk. 2008-03-20 13:01
dokument VII/54/2007 25.05.2007 w sprawie założenia Stowarzyszenia Słupskiego Banku Żywności i finansowania jego zadań. 2008-03-20 12:57
dokument VII/53/2007 25.05.2007 w sprawie współdziałania przy budowie infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk. 2008-03-20 12:57
dokument VII/52/2007 25.05.2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 2008-03-20 12:57
dokument VII/51/2007 25.05.2007 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupsk do wniesienia zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 2008-03-20 12:56
dokument VII/50/2007 25.05.2007 VI/47/2007 w sprawie dokonania zmian w uchwale Rady Gminy Słupsk nr VI/47/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania naucz 2008-03-20 12:55
dokument VII/49/2007 25.05.2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy 2008-03-20 12:54
dokument VI/48/2007 27.03.2007 w sprawie udzielenia upoważnienia do działania za Radę Gminy Słupsk w sprawach dotyczących skarg na Uchwałę Rady Gminy Słupsk z dnia 24 października 2006 roku. 2008-03-20 12:54
dokument VI/47/2007 27.03.2007 XXX/309/2006 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków: służbowego, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania 2008-03-20 12:53
dokument VI/46/2007 27.03.2007 XI/105/2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. 2008-03-20 12:52
dokument VI/45/2007 27.03.2007 XI/104/2003 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupsk na lata 2007-2011 2008-03-20 12:52
dokument VI/44/2007 27.03.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok 2008-03-20 12:51
dokument VI/43/2007 27.03.2007 w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury za rok 2006. 2008-03-20 12:49
dokument VI/42/2007 27.03.2007 XXII/237/2005 w sprawie wartości jednego punktu w złotych do ustalenia miesięcznych stawek zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. 2008-03-20 12:48
dokument VI/41/2007 27.03.2007 XXII/238/2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 2008-03-20 12:47
dokument VI/40/2007 27.03.2007 w sprawie ustalenia stawki procentowej jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. 2008-03-20 12:47
dokument VI/39/2007 27.03.2007 w sprawie dopłaty do ceny 1m3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 2008-03-20 12:46
dokument VI/38/2007 27.03.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów wiejskich i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mi 2008-03-20 12:46
dokument VI/37/2007 27.03.2007 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r. 2008-03-20 12:45
dokument VI/36/2007 27.03.2007 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 2006 2008-03-20 12:44
dokument V/35/2007 20.02.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do działania za Radę Gminy Słupsk w sprawie skargi Stowarzyszenia Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej " Słupia" w Słupsku. 2008-03-20 12:44
dokument V/34/2007 20.02.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego "WARBLEWO" położonego w rejonie miejscowości Warblewo gmina Słupsk. 2008-03-20 12:43
dokument V/33/2007 20.02.2007 w sprawie obciążenia nieruchomości hipotekami w celu zabezpieczenia kredytu i pożyczki zaciąganych przez " Wodociągi Słupsk" spółka z o.o. w związku z realizacją Projektu " Prog 2008-03-20 12:42
dokument V/32/2007 20.02.2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnych pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewierowo" 2008-03-20 12:41
dokument V/31/2007 20.02.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2007 rok. 2008-03-20 12:41
dokument V/30/2007 20.02.2007 XII/114/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/114/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Osiedli Gminy Słupsk. 2008-03-20 12:40
dokument V/29/2007 20.02.2007 XII/113/2004 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XII/113/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Słupsk. 2008-03-20 12:39
dokument V/28/2007 20.02.2007 IV/35/2003 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Słupsk. 2008-03-20 12:36
dokument IV/27/2007 31.01.2007 IV/39/2003 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr IV/39/2003 z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej o 2008-03-20 12:35
dokument IV/26/2007 31.01.2007 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy. 2008-03-20 12:34
dokument IV/25/2007 31.01.2007 w sprawie ustalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007. 2008-03-20 12:06
dokument IV/24/2007 31.01.2007 XXXV/360/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/360/2006 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowan 2008-03-20 12:05
dokument IV/23/2007 31.01.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. 2008-03-20 12:05
dokument IV/22/2007 31.01.2007 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. 2008-03-20 12:00