Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument 137/2004 27.12.2004 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 102/2 położonej w Jezierzycach stanowiącej własność Skarbu Państwa w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie. 2008-04-07 14:08
dokument 136/2004 27.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 14:07
dokument 135/2004 22.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 14:06
dokument 134/2004 17.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok 2008-04-07 14:05
dokument 133/2004 14.12.2004 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 63/10 położonej we Wrześciu. 2008-04-07 14:04
dokument 132/2004 14.12.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-07 14:03
dokument 131/2004 14.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 14:02
dokument 130/2004 10.12.2004 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 129 położonej we Włynkowie. 2008-04-07 14:01
dokument 129/2004 10.12.2004 w sprawie wydzierżawienia części działek Nr 10/18 i Nr 6/18 położonych w Jezierzycach. 2008-04-07 14:01
dokument 128/2004 10.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 14:01
dokument 127/2004 01.12.2004 w sprawie zamiany działki Nr 220 położonej w Swołowie stanowiącej gminny zasób nieruchomości na działkę Nr 510/15 położoną w Bydlinie stanowiącą własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ustka. 2008-04-07 13:58
dokument 126/2004 30.11.2004 w sprawie zamiany działek Nr 168/12 i 169/14 położonych w Karżcinie stanowiących gminny zasób nieruchomości na działkę Nr 169/10 położoną w Karżcinie stanowiącą współwłasność Państwa Jana i Katarzyny Ogórczak oraz Państwa Piotra i Barbary Pytlak. 2008-04-07 13:57
dokument 125/2004 30.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 13:57
dokument 124/2004 26.11.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-07 11:01
dokument 123/2004 26.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 10:59
dokument 122/2004 22.11.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-07 10:58
dokument 121/2004 22.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 10:56
dokument 120/2004 17.11.2004 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 338/57 w Siemianicach. 2008-04-07 10:55
dokument 119/2004 17.11.2004 w sprawie sprzedaży działek Nr 599/4 i 599/5 położonych w miejscowości Siemianice, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Słupsk. 2008-04-07 10:54
dokument 118/2004 17.11.2004 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu. 2008-04-07 10:54
dokument 117/2004 17.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 10:53
dokument 116/2004 12.11.2004 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Słupsk na rok 2005. 2008-04-07 10:52
dokument 115/2004 08.11.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-07 10:49
dokument 114/2004 08.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 10:48
dokument 113/2004 04.11.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-07 10:47
dokument 112/2004 04.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 10:43
dokument 111/2004 25.10.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 roku. 2008-04-07 10:40
dokument 110/2004 12.10.2004 w sprawie zamiany działki Nr 519/2 położonej w Siemianicach stanowiącej gminny zasób nieruchomości na działkę Nr 414/2 położoną w Siemianicach stanowiącą własność Państwa Anny Sujkowskiej-Stańczyk oraz Lecha Stańczyk 2008-04-07 10:39
dokument 109/2004 12.10.2004 w sprawie zmiany działki Nr 200/1 położonej w Gałęzinowie stanowiącej gminny zasob nieruchomości na działkę Nr 206/2 położoną w Gałęzinowie stanowiącą własność K.D.P. Sp. z o.o. w Bierkowie. 2008-04-07 10:38
dokument 108/2004 12.10.2004 w sprawie zbycia z zasobu mienia komunalnego Gminy Słupsk budynku mieszkalnego Nr 25 w miejscowości Swołowo. 2008-04-07 10:38
dokument 107/2004 12.10.2004 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 2/2 położonej w Bydlinie. 2008-04-07 10:38
dokument 106/2004 13.10.2004 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 167/2 położonej w Krępie. 2008-04-07 10:37
dokument 105/2004 12.10.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 10:37
dokument 104/2004 06.10.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok 2008-04-07 10:35
dokument 103/2004 06.10.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 10:34
dokument 102/2004 05.10.2004 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działek Nr: 11/4, 3/24, 3/25 i części dz. Nr 8 położonych w Bukówce będących w użytkowaniu wieczystym Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu - Zakład Doświadczalny w Bukówce oraz w sprawie zamiany działki Nr 22/1 położonej w Bukówce na działkę Nr 2/1 położoną w Jezierzycach stanowiącą gminny zasób nieruchomości. 2008-04-07 10:33
dokument 101/2004 05.10.2004 w sprawie przyznania stypendium uczniom klas VI szkół podstawowych 2008-04-07 10:26
dokument 100/2004 28.09.2004 w sprawie sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Słupsk działek położonych we Włynkówku. 2008-04-07 10:26
dokument 99/2004 28.09.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-07 10:25
dokument 98/2004 28.09.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 09:52
dokument 97/2004 15.09.2004 w sprawie sprzedaży zabudowanej działki Nr 338/57 położonej w miejscowości Siemianice, stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk 2008-04-07 09:50
dokument 96/2004 15.09.2004 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości dz. Nr 442/3L z zabudowaniami położonymi we Wrześciu oraz dz. Nr 332/4L z zabudowaniami położonej w Swołowie stanowiących mienie Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka. 2008-04-07 09:50
dokument 95/2004 15.09.2004 w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego Gminnej Spółdzielni " Samopomoc Chłopska" w Słupsku do działek: Nr 38/3 położonej w Bruskowie Małym, Nr 244 położonej we Wrześciu i Nr 19/4 położonej w Grąsinie na część nieruchomości położonej na działce Nr 183 w Siemianicach, zabudowanej budynkiem sklepowym, stanowiącej własność Gminy Słupsk. 2008-04-07 09:50
dokument 94/2004 14.09.2004 w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Słupsk części działki Nr 20 położonej w obrębie Warblewo stanowiącej własność Pana Andrzeja Capara. 2008-04-07 09:49
dokument 93/2004 14.09.2004 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 147/4 położonej w obrębie we Włynkówku 2008-04-07 09:49
dokument 92/2004 14.09.2004 w sprawie przyznania stypendium studentom I roku studiów, uczniom klasy VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistom 2008-04-07 09:48
dokument 91/2004 10.09.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 09:48
dokument 90/2004 30.08.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-07 09:47
dokument 89/2004 23.08.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-07 09:47
dokument 88/2004 23.08.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-04 09:49
dokument I/87/2004 16.08.2004 w sprawie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Słupsku. 2008-04-04 09:49
dokument 87/2004 16.08.2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupsk za I półrocze 2004 roku. 2008-04-04 09:48
dokument 86/2004 12.08.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004. 2008-04-04 09:48
dokument 85/2004 12.08.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-04 09:46
dokument 84/2004 02.08.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-04 09:40
dokument 83/2004 21.07.2004 w sprawie sprzedaży działek gruntu w Siemianicach i w Lubuczewie przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-04-04 09:39
dokument 82/2004 21.07.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy zabudowanej nieruchomości nr 338/57 w Siemianicach. 2008-04-04 09:39
dokument 81/2004 21.07.2004 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2004 Wójta Gminy w Słupsku z dnia 19 marca 2004 roku. 2008-04-04 09:39
dokument 80/2004 21.07.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy działki nr 62 w Lękwicy. 2008-04-04 09:39
dokument 79/2004 21.07.2004 w sprawie sprzedaży działki gruntu w Gałęzinowie przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-04-04 09:38
dokument 78/2004 21.07.2004 w sprawie zbycia z zasobu mienia komunalnego Gminy lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 34 w miejscowości Gałęzinowo. 2008-04-04 09:38
dokument 77/2004 21.07.2004 w sprawie sprzedaży działek gruntu w Siemianicach przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-04-04 09:37
dokument 76/2004 21.07.2004 w sprawie sprzedaży działki Nr 4/7 położonej w miejscowości Lubuczewo stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk. 2008-04-04 09:37
dokument 75/2004 21.07.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy zabudowanej nieruchomości nr 11/26 w Jezierzycach 2008-04-04 09:37
dokument 74/2004 21.07.2004 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 60/2004 Wójta Gminy w Słupsku z dnia 09 czerwca 2004 roku. 2008-04-04 09:36
dokument 73/2004 21.07.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-04 09:36
dokument 72/2004 15.07.2004 w sprawie sprzedaży działki Nr 194/53 położonej w miejscowości Krępa, stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk. 2008-04-04 09:32
dokument 71/2004 15.07.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk an 2004 rok. 2008-04-04 09:31
dokument 70/2004 14.07.2004 w sprawie wydzierżawienia części działki Nr 89/16 położonej w Grąsinie. 2008-04-04 09:31
dokument 69/2004 07.07.2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2008-04-04 09:30
dokument 68/2004 30.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Slupsk na 2004 rok. 2008-04-04 09:30
dokument 67/2004 28.06.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-04 08:42
dokument 66/2004 28.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 16:04
dokument 65/2004 18.06.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 24/10 położonej w Bydlinie. 2008-04-03 15:51
dokument 64/2004 16.06.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-03 15:50
dokument 63/2004 16.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 15:48
dokument 62/2004 09.06.2004 w sprawie zmiany działki Nr 71/6 położonej w Bydlinie, stanowiącej gminny zasób nieruchomości na działkę Nr 27/1 położoną w Strzelinie, stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Wojciecha Bpa. I M. we Włynkówku 2008-04-03 15:47
dokument 61/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy działek w Gałęzinowie. 2008-04-03 15:46
dokument 60/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy zabudowanej nieruchomości w Kusowie. 2008-04-03 15:45
dokument 59/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy działek w Bierkowie. 2008-04-03 15:44
dokument 58/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży działek gruntu w Krępie przeznaczonych na poprawienie warunków zgospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-04-03 15:44
dokument 57/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy działki w Krępie. 2008-04-03 15:38
dokument 56/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy działki w Krępie. 2008-04-03 15:38
dokument 55/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży działek gruntu w Siemianicach przeznaczonych na poprawienie warunków zgospodarowania gruntów przyległych. 2008-04-03 15:37
dokument 54/2004 09.06.2004 w sprawie sprzedaży działki gruntu w Krępie przeznaczonej na poprawienie warunków zgospodarowania nieruchomości przyległej. 2008-04-03 15:37
dokument 53/2004 09.06.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-03 15:36
dokument 52/2004 09.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok 2008-04-03 15:35
dokument 51/2004 01.06.2004 w sprawie sprzedaży działek rolnych z gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-03 15:35
dokument 50/2004 26.05.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004. 2008-04-03 15:31
dokument 49/2004 26.05.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 15:30
dokument 48/2004 20.05.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004. 2008-04-03 15:29
dokument 47/2004 20.05.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 15:28
dokument 46/2004 19.05.2004 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych 2008-04-03 15:27
dokument 45/2004 04.05.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 181 położonej w obrębie Swołowo. 2008-04-03 15:27
dokument 44/2004 04.05.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 24/10 położonej w Bydlinie. 2008-04-03 15:26
dokument 43/2004 29.04.2004 w sprawie przyznania stypedium studentom I roku studiów. 2008-04-03 15:22
dokument 42/2004 29.04.2004 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów mienia gminnego działki Nr 31/9 położonej w Bruskowie Wielkim. 2008-04-03 15:22
dokument 41/2004 28.04.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-03 15:21
dokument 40/2004 28.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 15:20
dokument 39/2004 15.04.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 57/3 położonej w obrębie Swołowo. 2008-04-03 15:18
dokument 38/2004 15.04.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 34/2 położonej w obrębie Krępa. 2008-04-03 15:17
dokument 37/2004 15.04.2004 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Słupsk miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku. 2008-04-03 15:17
dokument 36/2004 13.04.2004 w sprawie zbycia z zasobu mienia komunalnego Gminy Słupsk lokalu i budynków mieszkalnych. 2008-04-03 15:17
dokument 35/2004 13.04.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 20/5 położonej w obrębie Gać. 2008-04-03 15:15
dokument 34/2004 13.04.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004. 2008-04-03 15:15
dokument 33/2004 13.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 15:14
dokument 32/2004 25.03.2004 w sprawie sprzedaży gruntu działek dla użytkowników wieczystych. 2008-04-03 15:13
dokument 31/2004 25.03.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 27 położonej w obrębie Gać. 2008-04-03 15:12
dokument 30/2004 25.03.2004 w sprawie wydzierżawienia działki Nr 84 położonej w Swołowie. 2008-04-03 15:12
dokument 29/2004 19.03.2004 w sprawie sprzedaży działek dla użytkowników wieczystych. 2008-04-03 15:12
dokument 28/2004 19.03.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 13:07
dokument 27/2004 18.03.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-03 13:06
dokument 26/2004 18.03.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 13:05
dokument 25/2004 15.03.2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Słupsk za rok 3003. 2008-04-03 13:01
dokument 24/2004 08.03.2004 w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za wybitne osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach. 2008-04-03 13:01
dokument 23/2004 26.02.2004 w sprawie nabycia do zasobów mienia gminnego działek Nr 152/5 i 152/7 położonych w Głobinie. 2008-04-03 13:00
dokument 22/2004 26.02.2004 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok. 2008-04-03 11:30
dokument 21/2004 24.02.2004 w sprawie sprzedaży działek z gminnego zasobu nieruchomości. 2008-04-03 11:27
dokument 20/2004 24.02.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego Gminy działek w Siemianicach. 2008-04-03 11:27
dokument 19/2004 24.02.2004 w sprawie sprzedaży działki w Bydlinie 2008-04-03 11:26
dokument 18/2004 23.02.2004 w sprawie wydzierżawienia 1/2 części działki Nr 32/4 położonej w Bruskowie Wielkim 2008-04-03 11:26
dokument 17/2004 17.02.2004 w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2008-04-03 11:25
dokument 16/2004 17.03.2004 w sprawie sprzedaży działki Nr 307/106 położonej w miejscowości Siemianice, stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Słupsk. 2008-04-03 11:24
dokument 15/2004 17.02.2004 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupsk. 2008-04-03 11:23
dokument 14/2004 13.02.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 11:22
dokument 13/2004 09.02.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2004 rok. 2008-04-03 11:20
dokument 12/2004 03.02.2004 w sprawie sprzedaży z zasobu mienia komunalnego gminy działki nr 194/51 w Krępie, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania gruntów przyległych. 2008-04-03 11:19
dokument 11/2004 03.02.2004 w sprawie sprzedaży działki w Siemianicach. 2008-04-03 11:19
dokument 10/2004 03.02.2004 w sprawie sprzedaży działek z zasobu mienia komunalnego Gminy. 2008-04-03 11:19
dokument 9/2004 03.02.2004 w sprawie zbycia 1/3 zabudowanej nieruchomości oznaczonej Nr geodezyjnym 100 w miejscowości Stanięcino. 2008-04-03 11:18
dokument 8/2004 23.01.2004 w sprawie sprzedaży działki Nr 154/4 w Płaszewku dla współużytkowników wieczystych. 2008-04-03 11:18
dokument 7/2004 23.01.2004 w sprawie sprzedaży działki Nr 101/7 w Strzelinku dla użytkownika wieczystego. 2008-04-03 11:17
dokument 6/2004 23.01.2004 w sprawie zbycia lokalu Nr 3 w budynku Nr 8 w Bruskowie Wielkim 2008-04-03 11:14
dokument 5/2004 16.01.2004 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 71/2003 Wójta Gminy w Słupsku z dnia 2 lipca 2003 roku. 2008-04-03 11:14
dokument 4/2004 16.01.2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nuczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 2008-04-03 11:13
dokument 3/2004 05.01.2004 w sprawie ustalenia terminowości sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupsk w roku budżetowym 2004. 2008-04-03 11:12
dokument 2/2004 05.01.2004 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004. 2008-04-03 11:10
dokument 1/2004 05.01.2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Słupsk na rok 2004. 2008-04-03 11:09