Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXI/222/2005 30.03.2005 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk.


Uchwała Nr XXI/222/2005

Rady Gminy Słupsk

z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk.

Działając na podstawie art. 90 f, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze zmianami: Dz. U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703,Dz. U. Nr 281, poz. 2781) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759)

Rada Gminy Słupsk

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

i słuchaczy mieszkających na terenie Gminy Słupsk, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

  1. Obsługę udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów uczących się na terenie Gminy Słupsk, Wójt Gminy przekazuje szkołom podstawowym i zespołom szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

  2. Gmina zapewnia sukcesywne przekazywanie środków finansowych na cel określony w ust. 1 na rachunek właściwej szkoły - do wysokości otrzymanej dotacji.

  3. Każda ze szkół sporządza raz na kwartał sprawozdanie finansowe z wypłaconych świadczeń pomocy materialnej i przedkłada je Wójtowi Gminy do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Stawiszyński 27-02-2008 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2008 15:41