Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0358 ha, (skład nieruchomości: RIIIa-0,0358 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2022-04-22 09:03:40
Wyniki konkursu SARP nr 1020 jednoetapowego, realizacyjnego, na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej "Centrum Kultury oraz Centrum Usług Społecznych" w Siemianicach gmina Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:59:49
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegający na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko" Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:33:52
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegający na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko" Piotr Stawiszyński 2022-04-22 08:33:20
Sesja XLVIII - 28.04.2022 Piotr Stawiszyński 2022-04-21 13:42:15
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28 kwietnia 2022 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2022-04-21 12:20:19
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 120/25 o pow. 1,3342 ha położoną w miejscowości Kusowo, obręb Płaszewko, gm. Justyna Zbijowska 2022-04-21 08:51:46
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-04-20 10:55:28
Zatwierdzony raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka. Piotr Stawiszyński 2022-04-20 10:27:24
MPZP Strzelinko-Gałęzinowo Piotr Stawiszyński 2022-04-15 11:48:14
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Energetyka S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego- rowu odwadniającego oraz wykonania urządzeń wodnych na działce nr 90 obręb Grąsino, gm. Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-04-15 11:13:40
MPZP Bruskowo Wielkie Piotr Stawiszyński 2022-04-15 09:02:24
MPZP Bierkowo Zachód Piotr Stawiszyński 2022-04-15 08:59:05
MPZP Bierkowo Wschód Piotr Stawiszyński 2022-04-15 08:53:40
MPZP Bukówka Piotr Stawiszyński 2022-04-15 08:46:09
Punt kontaktowy IOD w Straży Gminnej Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2022-04-14 14:15:45
Anna Suder - Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk - koordynator Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:39:31
Anna Suder - Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk - koordynator Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:38:57
Odpowiedź z dnia 12.04.2022 - dot. liczby uchodźców z Ukrainy Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:29:37
Wniosek z dnia 07.04.2022 - dot. liczby uchodźców z Ukrainy Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:28:31
Odpowiedź z dnia 31.03.2022 - dot. funkcjonowania Funduszu Sołeckiego Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:25:50
Wniosek z dnia - dot. funkcjonowania Funduszu Sołeckiego Piotr Stawiszyński 2022-04-14 13:24:54
MPZP Warblewo Piotr Stawiszyński 2022-04-14 09:40:20
MPZP Swochowo Piotr Stawiszyński 2022-04-14 09:29:51
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-04-13 10:57:45
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 21.04.2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2022-04-13 08:27:06
Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Słupsk wszczął postępowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasków i piasków ze żwirami "Bukówka" - Pole B". Piotr Stawiszyński 2022-04-12 13:48:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-04-12 09:12:47
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 180/1; 180/2 w obrębie Swołowo w gminie Słupsk", Piotr Stawiszyński 2022-04-12 09:11:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Niniejszym zawiadamiam, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2022-04-12 08:57:32
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk", Piotr Stawiszyński 2022-04-12 08:52:31
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk", Piotr Stawiszyński 2022-04-12 08:44:24
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 30 i 31 marca 2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-04-11 12:32:37
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2021 Piotr Stawiszyński 2022-04-07 14:32:10
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 14:31:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" planowanego do realizacji na dz. nr 175/4 w obrębie Gałęzinowo w Gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 13:40:07
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia Fotowoltaiczna Gałęzinowo" planowanego do realizacji na dz. nr 175/4 w obrębie Gałęzinowo, na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 13:37:53
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)" planowanego do realizacji na terenie gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 10:00:04
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej strony, w dniu 06. kwietnia 2022 roku wydano decyzję GB.6730.24.2022 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego, na działce nr 193/14 położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 09:52:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 06 kwietnia 2022 roku zostało wydane przez Wójta Gminy Słupsk postanowienie o wyjaśnieniu wątpliwości co do treści decyzji nr GB.6733.70.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 212/26, położonej w obrębie geodezyjnym Głobino, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-04-07 09:49:11