Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.30.2023.EB.i z dnia 22 grudnia 2023 r. o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 22 grudnia 2023 r. decyzji nr WI-III.747.2.30.2023.EB o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy la przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmujących budowę lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. SE Krzemienica", realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. BALTIC II" na działkach ewidencyjnych nr: obręb 0007 Gać, gm. Słupsk: 246/5 (246/4), 246/6 (246/4), 246/7 (246/4), 256/1, 246/3, Piotr Stawiszyński 2023-12-27 13:19:01
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.7840.4.30.2023.EL-j z dnia 21 grudnia 2023 roku zawiadamiającego o wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji nr 194/2023/EL zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 400kV Dunowo - Słupsk w granicach województwa pomorskiego realizowana w ramach strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Modernizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Dunowo - Słupsk" Piotr Stawiszyński 2023-12-27 13:15:33
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-III.747.1.32.2023.AM.c z dnia 21 grudnia 2023 roku zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II" Piotr Stawiszyński 2023-12-27 13:11:57
Plan audytu na rok 2024. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 12:33:26
Plan audytu na rok 2024. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 12:32:35
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 12:30:42
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:56:03
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28.12.2023 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:55:14
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:51:17
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 28.12.2023 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:50:50
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:47:06
Sesja LXXI - 28.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:47:02
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:46:00
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:43:23
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:26:53
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 28.12.2023 r. na godz. 13.30 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-12-22 11:24:51
Wyniki z rokowań z dnia 14.12.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-12-22 09:54:43
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku do stron postępowania, o wydaniu postanowienia uzupełniającego wydana decyzję - z dnia 14.12.2023 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.36 - "Infrastruktura przyłączeniowa morskich farm wiatrowych MFW Bałtyk II i Bałtyk III" Piotr Stawiszyński 2023-12-21 11:50:49
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Panią Martę Srokosz z dnia 6 listopada 2023 r., w dniu 19 grudnia 2023 r. wydał decyzję nr WI-III.747.2.10.2023.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 127, obręb 0023 Siemianice w gminie Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". Piotr Stawiszyński 2023-12-20 14:28:33
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Panią Martę Srokosz z dnia 23 października 2023 r., w dniu 19 grudnia 2023 r. wydał decyzję nr WI-III.747.2.9.2023.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 260/4, obręb 0023 Siemianice w gminie Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". Piotr Stawiszyński 2023-12-20 14:26:32
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Panią Martę Srokosz z dnia 23 października 2023 r., w dniu 15 grudnia 2023 r. wydał decyzję nr WI-III.747.2.8.2023.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32, obręb 0023 Siemianice w gminie Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". Piotr Stawiszyński 2023-12-20 12:12:49
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 15 ust. 4 u.i.s.p., na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Panią Martę Srokosz z dnia 23 października 2023 r., w dniu 15 grudnia 2023 r. wydał decyzję nr WI-III.747.2.8.2023.EB o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32, obręb 0023 Siemianice w gminie Słupsk, w celu przeprowadzenia pomiarów i badań geologicznych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Słupsk - Żarnowiec w zakresie modernizacji linii 400 kV Słupsk - Żarnowiec na odcinku SE Słupsk - st. nr 353". Piotr Stawiszyński 2023-12-20 12:12:28
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 18.12.2023 znak: WI-III.7840.4.27.2023.AZ-h informujące o wydaniu w dniu 15.12.2023 r. decyzji 191/2023/AZ zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn: "Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: Budowa linii 400 kV Krzemienica- nacięcie linii Słupsk - Dunowo" oraz "Budowa linii 400 kV Krzemienica- nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo" zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej 2212008_2, obręb Gać na terenie działek nr: 246/3, 256/2, 256/1, 255 Piotr Stawiszyński 2023-12-19 14:44:28
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy są nw. działki: Nr 306/7 o pow. 0,0234 ha (skład nieruchomości:Tp-0,0234 ha), Nr 306/8 o pow. częściowej 0,6291 ha (skład nieruchomości: RV-0,4156 ha, RVI-0,2135 ha), Nr 306/10 o pow. częściowej 0,3391 ha (skład nieruchomości: LsIV-0,2942 ha, RVI-0,0449 ha) położone w obrębie geodezyjnym Siemianice Piotr Stawiszyński 2023-12-18 12:21:01
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 50 o pow. częściowej 0,0070 ha, położona w obrębie geodezyjnym Redzikowo Piotr Stawiszyński 2023-12-18 12:18:29
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 337 o pow. 1,64 ha (skład nieruchomości: ŁV-1,28 ha, ŁVI-0,36 ha), położona w obrębie geodezyjnym Bierkowo Piotr Stawiszyński 2023-12-18 12:16:50
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 121/27 położonej w miejscowości Kusowo, obręb Płaszewko, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00037100/8. Justyna Zbijowska 2023-12-18 09:43:41
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczonych od nr 167/336 do nr 167/368 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6 oraz oznaczonych od nr 167/375 do nr 167/378 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2023-12-18 09:37:51
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego budynku nr 1 przy ulicy Brzozowej w miejscowości Gałęzinowo, obręb Gałęzinowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-12-18 09:34:01
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-12-18 09:28:39
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej miejscowości Strzelinko, obręb Strzelinko, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-12-18 09:17:08
Sesja LXX - 19.12.2023 Piotr Stawiszyński 2023-12-18 09:04:37
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. podróży służbowych Wójta Gminy Słupsk Piotr Stawiszyński 2023-12-18 08:59:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zespołu interdyscyplinarnego Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:22:59
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zakupy, dostawy i montażu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni fizyczno - chemicznej w Szkole Podstawowej w Jezierzycach Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:21:52
Wójt Gminy Słupsk zgodnie z art 49 ustawy Kpa zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez Pana Jarosława Kawka Pełnomocnika Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" (od 01.01.2024 r. Gmina Redzikowo). Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:19:16
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 56/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 3 lipca 2023 r. (uzupełnionego w dniach 27.07.2023 oraz 22.08.2023 r.) złożonego przez Pana Jarosława Kawka Pełnomocnika Gminy Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg gminnych na Słupskiej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą tj. budową oświetlenia, odwodnienia, kanału technologicznego, sieci kanalizacji wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Słupsk" (od 01.01.2024 r. Gmina Redzikowo). Piotr Stawiszyński 2023-12-15 11:16:32
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kotów wolnożyjących Piotr Stawiszyński 2023-12-14 18:27:51
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk GB.6730.142.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informującego osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego usytuowanego na działce nr 100/5 w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-12-14 18:21:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Główczyce INW-II.6733.5.2023 z dnia 08 grudnia 2023 r. informujące o wydaniu o zakończeniu postępowania dowodowego i wydaniu w dniu 08.12.2023 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone między stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewi I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie w obrębach ewidencyjnych Zgojewo, Żoruchowo gmina Główczyce, w obrębie ewidencyjnym Bięcino gmina Damnica oraz w obrębach ewidencyjnych Kukowo i Rogawica gmina Słupsk (działki nr nr 8/10, 16, 15/1, 15/2, 23, 14/2 obręb Zgojewo gm. Główczyce; działki nr 121, 122/2, 133/4 obręb Bięcino gm. Damnica; działki nr 122/1, 133/1, 134,135, 136/1 obręb Kukowo gm. Słupsk; działka nr 3/37 obręb Rogawica Gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-12-14 18:15:59