Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Redzikowo na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031" uzgodnieniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, który będzie wyłożony do wglądu od 6 do 28 marca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-08 16:08:38
Wyniki przetargów z dnia 24 i 25.01.2024 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-03-07 12:14:19
Wyniki z przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2024 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Redzikowo. Justyna Zbijowska 2024-03-07 12:14:12
Informacja Wójta Gminy Redzikowo z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Redzikowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Stawiszyński 2024-03-07 10:42:37
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXXI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-03-07 10:26:57
Protokół z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk Nr LXXI/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Piotr Stawiszyński 2024-03-07 10:26:06
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko ds geodezji i gospodarki gruntami Piotr Stawiszyński 2024-03-07 08:56:40
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Redzikowo na lata 2024-2027, z perspektywą do roku 2031" uzgodnieniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, który będzie wyłożony do wglądu od 6 do 28 marca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 15:15:25
Uchwała Nr 2/II/2024 Rady Seniorów Gminy Redzikowo z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej przeznaczenia budżetu Rady Seniorów Gminy Redzikowo w 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 15:03:17
Uchwała Nr 1/II/2024 Rady Seniorów Gminy Redzikowo z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Gminy Redzikowo II kadencji 2022-2026 r. na 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 15:01:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo z dnia 4 marca 2024 r. Wójt Gminy Redzikowo przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-03-06 14:22:18
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 5 marca 2024 r. wzywające komitety do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz o dodatkowych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej Piotr Stawiszyński 2024-03-06 11:13:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.2.2024 z dnia 04 marca 2024 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, na części terenu działek nr 36/5 i 49/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, gmina Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-05 14:52:40
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-05 13:47:32
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-05 13:41:26
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 5 marca 2024 r. Gminna Komisja Wyborcza w Słupsku wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych: Piotr Stawiszyński 2024-03-05 08:25:32
Sołectwa 2023-2028 Piotr Stawiszyński 2024-03-04 15:27:16
Odpowiedź z dnia 27.02.2024 roku dot. płatności elektronicznych Piotr Stawiszyński 2024-03-01 12:14:52
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 7/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 7 lutego 2024 r., złożonego przez Pełnomocnika Inwestora Panią Elżbietę Duszę-Zwolińską w imieniu RP Global OZE XVII Sp. z o.o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek 160/5; 234/2 w obrębie Lubuczewo w Gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-03-01 11:00:53
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:40:03
Sesja LXXIV - 05.03.2024 Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:39:14
Postanowienie Nr 160/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:33:24
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 05.03.2024 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:31:40
Zawiadomienie. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na wniosek Wójta Sesję Rady Gminy Redzikowo na dzień 05.03.2024 r. na godzinę 14.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu, pok nr 1, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-03-01 09:31:19
IV kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-29 13:54:15
IV kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2024-02-29 13:53:52
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 92/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 119147G w ramach zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 119147G na odcinku od Kusowa do Krępy Słupskiej" Piotr Stawiszyński 2024-02-29 13:50:11
Wójt Gminy Redzikowo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach Piotr Stawiszyński 2024-02-29 13:44:46
Zgromadzenia (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2024-02-28 13:53:07
Sołectwa 2023-2028 Piotr Stawiszyński 2024-02-28 13:23:46
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 36.538,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-02-28 09:35:55
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/3 o pow. 0,0300 ha (dr) i cenie wywoławczej 24.000,00 złotych położonej w miejscowości Strzelino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00004902/0. Justyna Zbijowska 2024-02-28 09:32:51
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 36.538,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-02-28 07:06:42
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/3 o pow. 0,0300 ha (dr) i cenie wywoławczej 24.000,00 złotych położonej w miejscowości Strzelino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00004902/0. Justyna Zbijowska 2024-02-28 07:04:54
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/3 o pow. 0,0300 ha (dr) i cenie wywoławczej 24.000,00 złotych położonej w miejscowości Strzelino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00004902/0. Justyna Zbijowska 2024-02-28 07:02:20
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 251/77 o pow. 0,3217 ha (dr) oraz nr 251/39 o pow. 0,1437 ha (Ba) i łącznej cenie wywoławczej 302.000,00 złotych, położonych w miejscowości Włynkówko, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00034200/8. Justyna Zbijowska 2024-02-28 06:59:28
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 307/83 o pow. 0,0438 ha (Bp) i cenie wywoławczej 36.538,00 złotych położonej w miejscowości Siemianice, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00046986/8. Justyna Zbijowska 2024-02-28 06:59:14
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 65/3 o pow. 0,0300 ha (dr) i cenie wywoławczej 24.000,00 złotych położonej w miejscowości Strzelino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00004902/0. Justyna Zbijowska 2024-02-28 06:58:44
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Słupsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Wojciech Kurczyk 2024-02-27 15:20:23
Postanowienie Nr 144/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Redzikowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Piotr Stawiszyński 2024-02-27 10:00:19