Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 227/2022 Wójta Gminy Słupsk z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia terminu wyborów do Rady Seniorów Gminy Słupsk oraz określenia wzoru karty zgłoszeniowej Piotr Stawiszyński 2022-10-14 09:08:56
Kadencja 2022-2026 Piotr Stawiszyński 2022-10-14 09:06:52
Podsumowanie działalności Rady Seniorów 2018-2022 Piotr Stawiszyński 2022-10-14 09:06:09
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.36.2022.AMc z dnia 03 października 2022 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji kolejowej "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk" - część II odcinek Lębork-Słupsk od 118+000 do km 128+600. Piotr Stawiszyński 2022-10-14 09:01:48
Ewa Walitów - Centrum Usług Wspólnych - Dyrektor - rozpoczęcie umowy Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:59:03
Ewa Walitów - Centrum Usług Wspólnych - Dyrektor Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:57:19
Aneta Pietrowska-Śniegula - Zespół Szkół w Redzikowie - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - powołanie na stanowisko Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:54:02
Aneta Pietrowska-Śniegula - Zespół Szkół w Redzikowie - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:53:35
Aneta Pietrowska-Śniegula - Zespół Szkół w Redzikowie - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:52:43
Paweł Andrzej Dajer - Zespół Szkół w Siemianicach - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - powołanie na stanowisko Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:48:04
Paweł Andrzej Dajer - Zespół Szkół w Siemianicach - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:46:58
Łukasz Mucha - Szkoła Podstawowa w Głobinie - Dyrektor Szkoły - powołanie na stanowisko Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:42:04
Łukasz Mucha - Szkoła Podstawowa w Głobinie - Dyrektor Szkoły Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:41:12
Łukasz Mucha - Szkoła Podstawowa w Głobinie - Dyrektor Szkoły Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:39:44
2022 - oświadczenie majątkowe - zakończenie Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:33:24
2022 - oświadczenie majątkowe - zakończenie Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:33:06
2022 - oświadczenie majątkowe - zakończenie Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:31:46
2022 - oświadczenie majątkowe - zakończenie Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:31:12
Odpowiedź z dnia 06.10.2022 - dot. zużycia energii elektrycznej Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:18:26
Odpowiedź z dnia 06.10.2022 - dot. zużycia energii elektrycznej Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:17:58
Wniosek z dnia 03.10.2022 - dot. zużycia energii elektrycznej Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:15:13
Odpowiedź z dnia 06.10.2022 - dot. zużycia energii elektrycznej Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:14:58
Wniosek z dnia 03.10.2022 - dot. zużycia energii elektrycznej Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:13:44
Sesja LII - 27.09.2022 Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:06:49
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Gwardia" Piotr Stawiszyński 2022-10-14 08:03:51
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7840.1.14.2022.EL-c z dnia 12 października 2022 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa drogi dojazdowej do planowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Duninowo oraz budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk - Żydowo Kierzkowo. Piotr Stawiszyński 2022-10-13 15:38:35
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Ryś" Piotr Stawiszyński 2022-10-12 13:04:48
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Koło Łowieckie "Daniel" Piotr Stawiszyński 2022-10-12 13:03:18
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Warblewo, w obrębie ewidencyjnym Warblewo, w gminie Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-10-12 12:05:33
Obwieszczenie polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w 2022/2023 roku przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 241 "Bałtyk" Piotr Stawiszyński 2022-10-10 14:17:38
Wyniki przetargów z dnia 15.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-10-07 12:30:26
Wyniki przetargów z dnia 07.09.2022 r. oraz 08.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-10-07 12:30:08
Wyniki przetargów z dnia 28.09.2022 r. oraz 29.09.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-10-07 12:29:29
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2022-10-06 09:42:50
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-10-05 14:40:41
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 555/3 o pow. 2,8714 ha (RIVa, RV) i cenie wywoławczej 1.150.000,00 oraz nr 555/4 o pow. 1,3622 ha (RIVa, RIVb) i cenie wywoławczej 545.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Bierkowo, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00071834/2. Justyna Zbijowska 2022-10-05 07:57:25
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje posiedzenie komisji na dzień 10.10.2022 r. na godz. 11.00 posiedzenie wyjazdowe do Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Głobinie. Piotr Stawiszyński 2022-10-04 14:49:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 127/2, 123, 126, 578/4 w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-10-03 18:06:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego, na działce nr 15/9 w obrębie ewidencyjnym Wieszyno, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-10-03 18:02:30
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny oznaczony lit. C położony w budynku przy ulicy Spacerowej 55 w miejscowości Wrzeście, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00063503/4. Justyna Zbijowska 2022-10-03 09:32:44