Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku SKO.50.213.2013 z dnia 21.07.2023 r. informującego o przekazaniu skargi na decyzję SKO.450.239.2022 z dnia 27 kwietnia 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Piotr Stawiszyński 2023-07-27 12:33:36
Obwieszczenie Starosty Słupskiego z dnia 26.07.2023 r. informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej (ul. Technologiczna) wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Włynkówko. Piotr Stawiszyński 2023-07-27 11:47:11
II kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-07-26 14:37:57
II kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-07-26 14:28:26
II kwartał 2023 rok. Piotr Stawiszyński 2023-07-26 14:28:12
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Słupsk na stanowisko ds. wymiaru podatku. Piotr Stawiszyński 2023-07-24 14:20:37
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-24 14:16:10
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 121/140 o pow. częściowej 0,0020 ha (skład nieruchomości: RIIIb-0,0020 ha), położona w obrębie Płaszewko w miejscowość Kusowo dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr SL1S/00099120/6 Piotr Stawiszyński 2023-07-24 10:41:34
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest działka Nr 309 o pow. 1,69 ha (skład nieruchomości: ŁIV-0,76 ha, ŁVI-0,53 ha, N-0,40 ha), położona w obrębie geodezyjnym Bierkowo Piotr Stawiszyński 2023-07-24 10:39:30
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Krzemienica, oznaczonej jako działka nr 161 o pow. 0,1538 ha (N) stanowiącą zbiornik wodny - staw, położoną w obrębie geodezyjnym Krzemienica, zapisaną w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Cena wywoławcza wynosi 80.000,00 złotych. Justyna Zbijowska 2023-07-24 09:02:06
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Krzemienica, oznaczonych nr 59/8 o pow. 3039 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 82.200,00 złotych oraz nr 59/9 o pow. 3024 m2 (klasa użytków Bp) i cenie wywoławczej 81.900,000 złotych, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00036458/5. Justyna Zbijowska 2023-07-24 09:00:01
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejne rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej nr 51/12 o pow. 1158 m2 i cenie wywoławczej 47.000,00 zł., zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00077753/2 położonej w obrębie geodezyjnym Wrzeście - Kepno. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:57:43
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczonej nr 167/297 o pow. 0,1103 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:55:48
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 23/11 o pow. 0,0987 ha (RVI, ŁIV) oraz nr 23/12 o pow. 0,0988 ha (RVI, ŁIV), położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00123458/2. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:43:01
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr 145/7 (RIVb) o pow. 1051 m2 i cenie wywoławczej 57.600,00 złotych położonej w miejscowości Wiklino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:41:12
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek oznaczonych nr 91/9 o pow. 0,1151 ha (PsIV), nr 91/10 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/11 o pow. 0,1150 ha (PsIV), nr 91/12 o pow. 0,1151 ha (PsIV), każda w cenie wywoławczej 69.000,00 złotych, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035566/8. Justyna Zbijowska 2023-07-24 08:38:39
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk (działki nr 428/1 i 426/1) z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko Piotr Stawiszyński 2023-07-21 08:59:21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lipca 2023 roku znak OS.6220.34.9.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", wydana na wniosek firmy Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Bierkowie 155, 76-200 Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-07-20 12:09:23
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.34.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk", na wniosek firmy Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Bierkowie 155, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 48/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2023-07-20 11:53:45
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.34.9.2022 w dniu 20 lipca 2023 r. na wniosek firmy Ogrody Sp. z o.o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonanie urządzenia wodnego nr SW-1 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędu do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych, na terenie części działek nr ewid.: 440/1 oraz 440/2 obręb Bierkowo gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-07-20 11:39:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego w postaci linii kablowej WN 110 kV wraz z dwiema liniami światłowodowymi w kanalizacji wtórnej, prowadzone pomiędzy stacją GPZ Drzeżewo zlokalizowaną na terenie farmy wiatrowej Drzeżewo I, a istniejącą stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Słupsk w Wierzbięcinie, na działkach nr 13/4, 12/2, 11/72 obręb ewidencyjny Bukówka oraz na działkach nr 72/2, 73/2, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, obręb ewidencyjny Swochowo, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-07-20 11:35:28
Starosta Słupski zawiadamia, że w dniu 20 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Wójta Gminy Słupsk, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bydlino - ul. Wczasowa - od km 0+757,0 do km 1+571,70" Piotr Stawiszyński 2023-07-19 11:38:57
Wojewoda Pomorski zawiadamia, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, złożony na mocy pełnomocnictwa przez Pana Piotra Bąkiewicza w dniu 21.10.2022 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" Piotr Stawiszyński 2023-07-19 11:25:35
Wojewoda Pomorski zawiadamia, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, złożony na mocy pełnomocnictwa przez Pana Wojciecha Adamczyka w dniu 21.10.2022 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" Piotr Stawiszyński 2023-07-19 11:24:32
Wojewoda Pomorski zawiadamia, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, złożony na mocy pełnomocnictwa przez Pana Wojciecha Adamczyka w dniu 21.10.2022 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie. Zadanie 2: koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)" Piotr Stawiszyński 2023-07-18 15:28:37
Plan zamówień publicznych na rok 2023 Piotr Stawiszyński 2023-07-18 15:23:24
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" Piotr Stawiszyński 2023-07-17 16:20:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Damnica o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce Nr 184/1; 185; 190; 191; 192; obręb Sąborze, gmina Damnica oraz na działce Nr 6 obręb Wieszyno, gmina Słupsk". Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:38:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)", wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr karty 47/2023. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:35:53
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2023 roku wydana została decyzja znak OS.6220.4.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)", na wniosek MARKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Głobinie ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk. Decyzja została wpisana pod Nr 47/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych - https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:31:38
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.4.7.2023 w dniu 14 lipca 2023 r. na wniosek MARKOS Sp. z o.o., Głobino ul. Przemysłowa 11, 76-200 Słupsk, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na obiekt budowlany dla potrzeb szkolenia w zakresie produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo - szklanych (jednostek pływających)". Piotr Stawiszyński 2023-07-14 16:28:50
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:45:05
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Główczyce uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:41:51
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Damnica uchwały nr XLIX/530/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bięcino, Damno, Świecichowo, Wiatrowo, w gminie Damnica. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:41:17
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Główczyce uchwały nr LIV/451/23 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Drzeżewo-Lipno, Zgojewo, Żoruchowo, w gminie Główczyce. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:38:42
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Damnica uchwały nr XLIX/530/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bięcino, Damno, Świecichowo, Wiatrowo, w gminie Damnica. Piotr Stawiszyński 2023-07-14 09:31:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:53:12
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:49:41
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:45:45
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 14.07.2023 r. na godz. 13.10 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-07-12 07:41:08