Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupsk
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 17:07:29
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 17:05:45
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.747.1.12.2022.AM.g z dnia 15 lipca 2022 r. informującego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk-Duninowo oraz pn.: Budowa Linii 400 kV Krzemienica - nacięcie linii Słupsk Żydowo Kierzkowo. Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:59:03
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 9 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.27.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:47:11
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.27.22.2020 w dniu 9 września 2022 r. na wniosek Elektrowni PV 68 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:42:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 108/2; 109/2; (obręb 0014) w obrębie ewidencyjnym Krępa, Gmina Słupsk" projekt Krępa Słupska II, wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr 65/2022. Piotr Stawiszyński 2022-09-09 16:36:19
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje na dzień 15.09.2022 r. na godz. 11.00 posiedzenie komisji, które odbędzie się w urzędzie - pok. Nr 26 Piotr Stawiszyński 2022-09-09 07:57:30
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2022-09-09 07:51:21
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 września 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Słupsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Wojciech Kurczyk 2022-09-08 08:56:17
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:51:43
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:50:46
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:49:44
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:48:59
Obwieszczenie-Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko; projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:31:01
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 września 2022 roku wydana została decyzja znak OS.6220.26.16.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450"... Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:22:40
Wójt Gminy Słupsk zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.26.16.2021 w dniu 7 września 2022 r. ... dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450" na terenie gminy Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:18:12
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Bruskowo - Wielichowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Słupsk w obrębach: Bruskowo Wielkie, działki nr 112/3; 112/4; 114/1; 113/1; 84/13; 84/12; 84/11; 84/10; 84/9; 84/8; 84/6; 84/5; 85/1; 86/1; 128/15; 128/16; 168/1; 168/2; 169/7; 169/8; 169/9; Wielichowo, działki nr 302/2; 303; 305; 306; 307; 316/1; 317; 322; 324; 391; 392/2; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 434; 446; 448; 450" wpisana do publicznie dostępnego wykazu danych Nr 64/2022. Piotr Stawiszyński 2022-09-07 07:13:11
Zawiadomienie. Zawiadamiam, że w dniu 16.09.2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Słupsk. Posiedzenie komisji odbędzie się w terenie, wyjazd spod urzędu gminy. Piotr Stawiszyński 2022-09-06 17:48:12
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 15.09.2022 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34 Piotr Stawiszyński 2022-09-06 17:40:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną, na działkach nr 269, 172/2, 173/1, 174/3, 173/3, 265 położonych w obrębie ewidencyjnym Bruskowo Wielkie, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-09-06 17:17:17
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, Wojciech Kurczyk 2022-09-05 11:16:01
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na działkach nr 219/1, 219/3 i 920 w miejscowości Siemianice, Wojciech Kurczyk 2022-09-05 11:14:21
OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275 o pow. 3,31 ha i cenie wywoławczej 2.400.000,00 złotych, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1S/00029943/0, położonej w obrębie geodezyjnym Siemianice. Justyna Zbijowska 2022-09-05 10:31:53
OGŁOSZENIE O PRZETARGU. Wójt Gminy Słupsk oznaczonych jako działki od nr 158/45 do nr 158/75 (Bp) oraz nr 158/124 (dr) o łącznej powierzchni 4,7906 ha i cenie wywoławczej 3.231.610,00 złotych netto, położonych w obrębie geodezyjnym Wiklino, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00062604/5. Justyna Zbijowska 2022-09-05 10:25:24
Konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach sołectw Głobino i Płaszewko Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-09-02 09:49:00
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji nr 604/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Redęcin - Zębowo poprzez budowę ścieżki rowerowej". Piotr Stawiszyński 2022-09-02 09:35:34
Odpowiedź z dnia 29.07.2022 - dot. konferencji w sprawie przyszłości europy Piotr Stawiszyński 2022-09-02 08:44:29
Komunikat w sprawie ogłoszenia III aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dokonanej w miesiącu sierpniu 2022 r. na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1116), i statystycznej liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupsk w roku 2022. Piotr Stawiszyński 2022-09-02 08:28:12
Obwieszczenie. Starosta Słupski zawiadamia o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2022 roku decyzji nr 617/2022 udzielającej pozwolenia na budowę zbiornika na magazynowanie nawozów płynnych; inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 2/5, 5/3 i 5/8 w miejscowości Jezierzyce, w obrębie ewidencyjnym Jezierzyce, w gminie Słupsk. Piotr Stawiszyński 2022-09-02 08:22:30
Zawiadomienie Wójta Gminy Słupsk. Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 września 2022 roku Wójt Gminy Słupsk wydał postanowienie znak OS.6220.37.11.2021 o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do dziewięciu wolnostojących farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 173, obręb Krępa (Gmina Słupsk, Powiat Słupski)", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o., Piotr Stawiszyński 2022-09-01 10:29:01
Wyniki przetargów z dnia 24.08.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-09-01 09:02:56
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 20.07.2022 r. i 21.07.2022 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2022-09-01 09:02:12
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-08-31 10:08:13
2022 - rozwiązanie umowy Piotr Stawiszyński 2022-08-31 10:07:54
Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022r. Piotr Stawiszyński 2022-08-30 10:46:34
Wykaz zatrudnionych pracowników Piotr Stawiszyński 2022-08-30 10:05:14
Obwieszczenie Starosty Słupskiego. Zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 591/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rzemieślniczej w miejscowości Włynkówko w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rzemieślniczej w m. Włynkówko". Piotr Stawiszyński 2022-08-30 10:03:00
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego: Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie Wojciech Kurczyk 2022-08-29 14:46:52
Obwieszczenie - decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego: Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem) woj. pomorskie Wojciech Kurczyk 2022-08-29 14:45:58
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie geodezyjnym Bydlino oznaczone nr 126/1 do nr 126/5, zapisane w księdze wieczystej Nr SL1S/00087557/1. Justyna Zbijowska 2022-08-29 10:52:07