Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ponowne wykorzystywanie inf. sektora publicznego (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:07:19
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (zakładka menu) Piotr Stawiszyński 2023-06-21 14:05:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Wójtowi Gminy Kobylnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej WL-1 (działka nr 77, obręb ewidencyjny Zębowo); budowę wylotu kanalizacji WL-2 (działka nr 72, obręb ewidencyjny Zębowo) oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego zbiornika retencyjnego; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu melioracyjnego; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu poprzez projektowane rowy drogowe zapewniając, że ich jakość nie przekroczy wartości wskaźników przyrostu zanieczyszczeń. Piotr Stawiszyński 2023-06-21 13:49:09
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 12:31:14
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 12:31:11
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 09:24:21
Sesja LXIV - 27.06.2023 Piotr Stawiszyński 2023-06-20 09:24:15
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje sesję Rady Gminy Słupsk na dzień 27 czerwca 2023 r. na godz. 13.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu. Piotr Stawiszyński 2023-06-20 09:09:48
Wyniki przetargów z dnia 25.05.2023 r. na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-06-20 08:56:59
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Zanozę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi patrolowej, odtworzenie istniejących dróg oraz przebudowa drogi dojazdowej na terenie kompleksu wojskowego w Redzikowie" wystąpiono do Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o opinię/uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu. Piotr Stawiszyński 2023-06-19 12:10:31
Wyniki przetargów i rokowań z dnia 24.05.2023 r. na sprzedaż nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:24:09
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział 690/1000 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00059585/1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 690/1000 w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 91/2 o pow. 0,0353 ha, obręb Gałęzinowo, gm. Słupsk. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:23:36
WYKAZ. Wójt Gminy Słupsk wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 178 położoną w obrębie Strzelinko, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00035537/6. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:19:56
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250/5 o pow. 0,3654 ha (Bp) i cenie wywoławczej 250.000,00 złotych położonej w miejscowości Włynkówko, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00007144/9. Justyna Zbijowska 2023-06-19 10:09:34
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jezierzyce, zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00035569/9. Justyna Zbijowska 2023-06-19 09:57:11
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej składającej się z działek nr 23/51 oraz 23/53 o łącznej powierzchni 0,2388 ha (Bp) i cenie wywoławczej 143.300,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00035538/3. Justyna Zbijowska 2023-06-19 09:47:58
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2/288 o pow. 1,9366 ha (RIVa - 0,0859 ha, RIVb - 1,7702 ha, W-RIVb - 0,0430 ha, Lz - 0,0375 ha) i cenie wywoławczej 1.200.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2023-06-19 09:46:16
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2/288 o pow. 1,9366 ha (RIVa - 0,0859 ha, RIVb - 1,7702 ha, W-RIVb - 0,0430 ha, Lz - 0,0375 ha) i cenie wywoławczej 1.200.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2023-06-19 09:44:47
Wójt Gminy Słupsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr 22/9 o pow. 0,4200 ha (Br-RIVa - 0,4200 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Bierkowo zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00004404/9; działki oznaczonej nr 73/4 o pow. 0,54 ha (RIIIa - 0,12 ha, PsIV - 0,42 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Swołowo zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00017368/8; nr 109/2 oraz nr 109/3 o łącznej pow. 0,9091 ha (ŁIV - 0,8658 ha, N - 0,0433 ha) położonych w obrębie geodezyjnym Swołowo zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00006063/0. Piotr Stawiszyński 2023-06-19 09:28:13
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wydaniu decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej za halą sportową w Jezierzycach". Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:36:29
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Przedmiotem najmu jest część działki Nr 158/117 o pow. częściowej 0,0040 ha (skład nieruchomości: Bi-0,0040 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wiklino Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:22:52
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 54/60 o powierzchni częściowej 0,0270 ha stanowiącej ogródek warzywny o numerze porządkowym 27 (skład nieruchomości: RV-0,0270 ha), położona w obrębie geodezyjnym Wieszyno Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:21:26
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 622 o pow. częściowej 0,0100 ha (skład nieruchomości: RIIIb-0,0100 ha) położona w obrębie geodezyjnym Siemianice Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:19:48
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 320 o pow. częściowej 0,0078 ha (skład nieruchomości: RV-0,0078 ha) położona w obrębie geodezyjnym Krępa Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:18:05
Wykaz. Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Przedmiotem dzierżawy jest część działki Nr 10/158 o pow. częściowej 0,0358 ha stanowiącej ogródek warzywno-rekreacyjny o numerze porządkowym 181/2 (skład nieruchomości: RIIIa-0,0358 ha), położona w obrębie geodezyjnym Jezierzyce Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:16:46
Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:09:35
9. Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:08:01
9. Plan działania na lata 2023 - 2024 Piotr Stawiszyński 2023-06-16 13:07:47
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-06-16 12:05:46
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-06-16 12:05:10
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-06-16 12:02:38
2023 - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Piotr Stawiszyński 2023-06-16 12:00:14
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 22.06.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-06-15 15:07:00
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 22.06.2023 r. na godz. 13.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-06-15 15:04:14
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 22.06.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-06-15 15:00:56
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 22.06.2023 r. na godz. 13.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2023-06-15 14:56:29
Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości o zamieszczeniu pod Nr 38/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 24 maja 2023 r. (data wpływu 30.05.2023 r.) złożonego przez pełnomocnika Pana Mariana Rozwarskiego w imieniu BRANQ Sp. z o.o., Redzikowo ul. Przemysłowa 10, 76-200 Słupsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 7/39; 7/20; 7/69; 7/70; 7/83 obr. Redzikowo, gm. Słupsk" planowanego do realizacji na terenie Gminy Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-06-15 14:49:33
Obwieszczenie. Wójt Gminy Słupsk podaje do wiadomości, iż w dniu 15 czerwca 2023 r. została wydana decyzja nr GB.6730.54.2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi nr 171 w Leśnictwie Wrzeście, na działkach nr 431/2, 432, 433, 434, 437/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubuczewo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-06-15 14:40:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. Została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 49/6 oraz 36/5, położonych w obrębie geodezyjnym Płaszewko, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-06-14 14:07:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk. W dniu 12 czerwca 2023 r. została wydana decyzja kończąca postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na działkach nr 295, 471 obr. Wielichowo, gmina Słupsk. Piotr Stawiszyński 2023-06-12 15:30:51