Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Redzikowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:10
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:54:05
2022 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:41
Ogłoszenie. Wójt Gminy Słupsk poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko ds. wymiaru podatku w pełnym wymiarze czasu pracy. Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia na czas określony Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:26
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Gminy w Słupsku na stanowisko strażnika Straży Gminnej. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:24
Ogłoszenie o naborze. Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnika Straży Gminnej, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:53:21
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:52:41
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:52:30
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. uchwały krajobrazowej Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:50:16
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kopii planów budowy siłowni wiatrowych które powstaną w miejscowości Głobino m.in. na działkach nr 170/10, 170/9, 162/4 Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:47:14
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie gminy Piotr Stawiszyński 2024-01-22 12:42:17
Plan zamówień publicznych na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2024-01-19 11:40:18
Plan zamówień publicznych na rok 2024 Piotr Stawiszyński 2024-01-19 11:38:11
Obwieszczenie Starosty Słupskiego znak: AB.6740.901.2023.VII z dnia 16 stycznia 2024 r. informującego o wydaniu w dniu 16 stycznia 2024 roku decyzji nr 15/2024 obejmującej pozwolenie na budowę: hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowo-ekspozycyjnym wraz z zewnętrznymi instalacjami wodnymi i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, układu komunikacyjnego wraz z miejscami postojowymi, ogrodzeniem terenu i innymi niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu, inwestycja lokalizowana na nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych 243/2. 243/5, 243/6, 243/6, 243/7, 243/8, 243/9, 234/12, 234/13, 243/14, 243/15 w miejscowości Bierkowo, w obrębie ewidencyjnym Bierkowo w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-01-18 14:25:07
Obwieszczenie Starosty Słupskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej (ulicy Złotej) w m. Siemianice, gm. Słupsk". Piotr Stawiszyński 2024-01-18 12:35:53
Postanowienie Nr 8/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie podziału Gminy Redzikowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Piotr Stawiszyński 2024-01-17 15:36:03
Obwieszczenie GB.6730.7.2024 Wójta Gminy Redzikowo informujące strony, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym i nieujawnionym stanie prawnym, o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr 526 położonej w obrębie ewidencyjnym Grąsino, w gminie Redzikowo. Piotr Stawiszyński 2024-01-17 15:32:05
Wójt Gminy Redzikowo zawiadamia o zamieszczeniu pod Nr 2/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych (https://system.sios.pl/search) wniosku z dnia 31 października 2023 r., złożonego przez Viking Energy Sp. J. Marianna Mazur, Marek Dawidowski, ul. Starzyńskiego 3, 76-200 Słupsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farm fotowoltaicznych Włynkówko PV, na działkach o nr 249; 248; 247; 237/3; 250/6; 238/1 obr. Włynkówko gmina Redzikowo" Piotr Stawiszyński 2024-01-16 14:54:05
Wójt Gminy Redzikowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 stycznia 2024 roku zostało wydane postanowienie znak OS.6220.18.12.2021 o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 166/6; 168; 171/2; 157/1; 157/3; 177; 178; 86/4; 120; 119/22; 122/2 (0014) w obrębie ew. Krępa oraz na działkach nr ew. 134; 135/1; 135/11; 148 (0019) w obrębie ewidencyjnym Płaszewko, Gmina Redzikowo" - projekt "Krępa Słupska Ia", postępowania wszczętego na wniosek złożony przez Elektrownia PV 65 Sp. z o.o.. Postanowienie zostało zamieszczone pod Nr 1/2024 w publicznie dostępnym wykazie danych https://system.sios.pl/search. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 14:44:00
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 14:41:29
Zawiadomienie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00, posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:12:09
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:06:39
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:04:16
Zawiadomienie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje na dzień 23.01.2024 r. na godz. 12.00 posiedzenie komisji. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Redzikowo, Słupsk ul. Sportowa 34. Piotr Stawiszyński 2024-01-16 12:01:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Redzikowo GB.6733.23.2023 z dnia 15 stycznia 2024 r. informującego o wydaniu w dniu 15.01.2024 r. decyzji GB.6733.23.2023 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowy sieci wodociągowej w m. Lękwica. Piotr Stawiszyński 2024-01-15 19:03:13
Ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy Słupsk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Krępa, oznaczonych od nr 167/336 do nr 167/368 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00114726/6 oraz oznaczonych od nr 167/375 do nr 167/378 - zapisanych w księdze wieczystej Nr SL1S/00069373/5. Justyna Zbijowska 2024-01-15 08:22:39
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Redzikowo odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Krępa, gmina Redzikowo, stanowiących własność Gminy Redzikowo, który został ogłoszony na dzień 25.01.2024 r. w zakresie działek: nr 167/375, nr 167/376, nr 167/377, nr 167/378. Justyna Zbijowska 2024-01-15 08:21:34
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu. Wójt Gminy Redzikowo odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Krępa, gmina Redzikowo, stanowiących własność Gminy Redzikowo, który został ogłoszony na dzień 25.01.2024 r. w zakresie działek: nr 167/375, nr 167/376, nr 167/377, nr 167/378. Justyna Zbijowska 2024-01-15 08:20:20
Ogłoszenie o rokowaniach. Wójt Gminy Redzikowo ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2/288 o pow. 1,9366 ha (RIVa - 0,0859 ha, RIVb - 1,7702 ha, W-RIVb - 0,0430 ha, Lz - 0,0375 ha) i cenie wywoławczej 1.200.000,00 złotych, położonej w obrębie geodezyjnym Bydlino, zapisanej w księdze wieczystej Nr SL1S/00061706/3. Justyna Zbijowska 2024-01-12 10:01:29
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-12 09:04:44
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-12 09:03:58
Komunikat w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz liczby uczniów w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Redzikowo w roku 2024. Piotr Stawiszyński 2024-01-10 13:44:57
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy zagrożeń wody pozyskiwanej i wykorzystywanej na obszarze Gminy Słupsk oraz program poprawy jej jakości z włączeniem potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających na tychże wodach Piotr Stawiszyński 2024-01-10 12:42:49
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy zagrożeń wody pozyskiwanej i wykorzystywanej na obszarze Gminy Słupsk oraz program poprawy jej jakości z włączeniem potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających na tychże wodach Piotr Stawiszyński 2024-01-10 12:42:47
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. analizy zagrożeń wody pozyskiwanej i wykorzystywanej na obszarze Gminy Słupsk oraz program poprawy jej jakości z włączeniem potencjalnych zagrożeń dla osób przebywających na tychże wodach Piotr Stawiszyński 2024-01-10 11:22:26
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-10 11:20:52
Uchwała Nr LXX/782/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2024-2034 Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:58:02
Uchwała Nr LXX/782/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Redzikowo na lata 2024-2034 Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:57:18
Uchwała Nr LXX/783/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Redzikowo na 2024 rok Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:54:46
2024 rok. Piotr Stawiszyński 2024-01-10 09:54:09